Omsättningen för perioden blev 15,6 miljarder jämfört med 13,8 för perioden i fjol. Under perioden ökade Telenor antalet mobilabonnenter med 2,4 miljoner till 19 miljoner. Företag där Telenor har intressen ökade kundbasen med 7,5 miljoner till 52,7 miljoner.

Vid utgången av 2004 hade Telenor 326 000 adsl-abonnenter, vilket är en ökning med 149 000 jämfört med vid utgången av 2003. För 2005 räknar Telenor med en mer positiv resultatutveckling än 2004.