Under eftermiddagen har flera myndigheter drabbats av överbelastningsattacker. Bland de drabbade märks till exempel Säpo och Riksbanken.

Av CS rapportering i samband med den senaste tidens flod av överbelastningsattacker framgår att många ser svårigheter med att skydda sig. Det reagerar nu en rad leverantörer av säkerhetsutrustning på.

– Det går absolut att skydda sig mot överbelastningsattacker. Viktigast är att skydda sig ute i kanten av internet och att stoppa de attackerande datorerna där, säger Per Sterner, Nordenchef på internetföretaget Akamai.

Den lösning han föreslår är, förstås, Akamais egna. Företaget erbjuder sitt eget nätverk som består av fler än 100 000 servrar över hela världen till sina kunder, för att köra webbplatser. Stora svenska företag som Ericsson och Volvo finns i kundskaran.

Det stora antalet servrar ger Akamai möjligheter att ”svälja” attacker, men allra viktigast är att det går att stoppa attackerna så nära deras källor som möjligt. Det går eftersom trafik till sajter som sköts av Akamai dirigeras till den närmaste servern.

Varför finns inställningen att det är svårt att skydda sig mot överbelastningsattacker?

– Jag tror att det handlar om brist på kunskap om de nya lösningar som finns tillgängliga, säger Per Sterner.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Distribuerad överbelastningsattack kallas distributed denial of service attack (ddos) på engelska. Det är en attack som genomförs av många samverkande datorer. De inblandade datorerna är ofta så kallade zombies som ingår i ett botnät, alltså kidnappade datorer.
Källa: CS språkwebb