Till skillnad från USA har piratkopieringen i Sverige inte varit något större problem innan internet slog igenom. Medan spridningen av fysiska piratkopior av vhs-kassetter eller skivor varit utbredd i exempelvis USA har sådan piratkopiering varit ytterst marginell i Sverige.

En undersökning som är utförd på beställning av filmbolagens branschorganisation MPAA, Motion Picture Association of America, visar dock att internet nu gjort den svenska piratkopieringen till ett kostsamt fenomen, och filmkopieringen är värst.

Enligt beräkningarna gick Sveriges ekonomi miste om 770 miljoner kronor under 2005 enbart till följd av piratkopieringen av film. I den siffran är både minskad omsättning för branschen och uteblivna skatteintäkter om 140 miljoner kronor inräknade.

I Sverige är det framförallt internet som utgör arenan för piratkopiering. 87 procent av de ekonomiska förlusterna beror på piratkopiering på nätet. I Frankrike härrör bara 62 procent av förlusterna från nätet, medan siffran i USA ligger så lågt som 34 procent.

I Sverige är också den genomsnittlige piratkopierande personen äldre än i många andra länder. I resten av världen är det framförallt män i åldrarna 16-24 år som är aktiva. I Sverige är typpersonen istället i 27-årsåldern och han har använt internet för fildelning under en lång tid.

Håkan Selg, forskare på KTH, är skeptisk till hur siffrorna räknats ut. Han säger att generellt står en liten grupp teknikintresserade personer för en stor del av fildelningen.

– Det är ett sätt att använda datorerna på och att umgås med andra. Genom att ha stora hårddiskar med mycket material får man stilpoäng, säger Håkan Selg.

– En intressant fråga är varför det i huvudsak är unga män på teknik- och systemvetarutbildningar som är så här intresserade av film och musik? Är inte tjejer på humanistiska eller medicinska utbildningar också intresserade?

Enligt Håkan Selg är det därför svårt att omräkna fildelning i utebliven konsumtion eftersom varje kopiering inte direkt kan översättas till motsvarande köp.