Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att skapa en nationell plattform för öppna data och initiativen börjar nu sippra ner till kommunal nivå.

Enligt Magnus Petzäll på SKL (se sidoartikel) arbetar i dag ett trettiotal kommuner aktivt med att öppna upp sin data. Bland dem finns exempelvis Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Uppsala.

I Umeå har de dragit i gång arbetet på allvar efter sommaren berättar projektledaren Thomas Kvist.

– Vi försöker lära oss hur man gör och har tagit hjälp av en liten grupp. Den består av ett konsultföretag som hjälper oss med tekniken, en forskare och hans studenter på Umeå universitet, ett medieföretag (Västerbottens-Kuriren) och en ideell nätaktivist, säger han.

Tanken är att inte bara bygga ett utbud utan också bygga en efterfrågan eftersom det är först då som de positiva ekonomiska effekterna kommer.

– Det är svårt att tänka sig att vi i längden skulle öppna en massa data om ingen drar nytta av det – då blir det bara en kostnad.

Thomas Kvist tycker inte att it-företagen generellt intresserar sig tillräckligt för öppna data.

– Det är många projekt som fokuserar på utbudet, men ingen jobbar med efterfrågan. Jag vet att företag skickat brev till it-ministern med krav på öppna data, men de flesta it-företag verkar inte känna till att de enligt svensk lag har rätt att kräva att ta del av våra data.

Därför arbetar Umeå aktivt med att främja innovation parallellt med att kommunen öppnar sina datakällor på portalen Openumea.se. Både den nätaktivist och konsultföretaget som knutits till projektet arbetar redan med olika idéer samtidigt som förhoppningen är att få med även de lokala it-företagen.

– Vi försöker aktivt se till att minimera alla innovationshinder. Exempelvis tittar vi på om vi som kommun måste förbinda oss att leverera data på ett visst sätt ett visst antal år om någon bygger en tjänst på just det. Eller är det ett innovationshinder annars?

Umeå har valt att skapa sin tekniska plattform på öppen källkod och tanken är att bygga gemensamma lösningar med andra kommuner.

– Vi är öppna med allt vi gör och vill inte hålla något för oss själva. Dessutom har vi haft en del kontakter regionalt och hoppas på samarbeten.

Inför projektet har de också sett sig om utomlands och portalen bygger på samma tekniska lösning som engelska staten använder.

– När EUs direktiv om att öppna data kom var det ett sätt att föra in offentlighetsprincipen bakvägen i en del länder. I Sverige har det behovet inte varit lika starkt och därför har vi varit lite sena i starten, säger Thomas Kvist.

– Öppna data är en konkret manifestation av e-samhället där vidareutnyttjande av dessa data i kommersiella och ideella innovationer är en stor och viktig del. Annars verkar arbetet med e-samhället mest handla om att visa powerpoints för varandra på olika konferenser.

Fakta

Portalen openumea.se har öppnat och ska senare anslutas till den nationella portalen som Vinnova håller på att upphandla.

Till årsskiftet ska Umeås portal innehålla åtminstone tio olika grupper av datakällor som det kan byggas tjänster till. Enligt planen ska det finnas ett antal tjänster uppe i mars-april nästa år.