Flera analysföretag, däribland Morgan Stanley Research, säger att snart blir den smarta telefonen den dominerande plattformen för att surfa på nätet.

– Våra siffror visar att användningen av internet i mobiltelefoner verkligen ökar explosionsartat. I vissa länder ser man att användare hoppar över datorer och första tillgången till internet sker via mobilen, säger Janne Elvelid, projektledare på Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Enligt Morgan Stanley är den ökande användningen av mobilappar en pådrivande faktor, en trend som flera utvecklingsföretag tydligt märker.

– Första vågen av appar var för marknadsföring eller för förströelse. Den stora ökningen som vi ser nu och de närmaste åren tror vi kommer att vara nyttoappar, säger Jonas Löfgren, vd på Mywidz som utvecklar mobilappar.

Med nyttoappar syftar han på mobila program som företag utvecklar för sina anställa, partner och kunder.

– Vi har pratat med bolag som i dag har en app i marknadsföringssyfte men som uppskattar sitt behov till 100–200 appar om man räknar vad de planerar för allt från verkstadsgolvet till styrelserummet, säger Jonas Löfgren

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

78 procent.

Så mycker ökar mobiltrafiken årligen fram till 2016, spår nätverksföretaget Cisco.

8 miljarder.

Så många mobila terminaler med nätuppkoppling finns det 2016, tror Cisco.