Vinnova meddelade tidigare i år att myndigheten skulle dela ut pengar som ska användas till öppna data-projekt. Till de som fick del av pengarna hör Nobel Media, som ansvarar för medierättigheterna runt Nobelpriset och bland annat sköter Nobelprisets webbsajter och livesändningar.

Två projekt delade på pengarna. Dels ska ett programmeringsgränssnitt, ett api, tas fram. Nobel Media ska också ta fram länkade öppna data, alltså data med information om inbyggda samband.

– Vi vill inspirera utvecklare att skapa nya spännande applikationer och visualiseringar kring våra data. Dem hoppas vi även kunna visa på vår sajt, säger Nobel Medias teknikchef Hans Mehlin.

– Vi ska själva använda samma api för att utveckla egna saker.

Hans Mehlin har några hektiska dagar just nu, då årets Nobelpristagare tillkännages just den här veckan. Det är just omvärldens stora intresse för Nobelpriset som ligger till grund för satsningen.

Många skolor och universitet använder redan i dag information om Nobelpristagare för att skapa listor av olika slag. Genom att Nobel Media gör dessa data tillgängliga är förhoppningen att de utnyttjas flitigare och att kvaliteten blir högre.

De data som ska publiceras är grundläggande uppgifter om nobelpristagare genom åren, som födelseort, när priset togs emot och var pristagaren är eller var verksam.

– Informationen i sig är publik och inte skyddad. Genom att lämna ut den via ett api kan vi erbjuda kvalitetssäkrade och uppdaterade data, säger Hans Mehlin.

De två projekten har Nobel Media länge velat satsa på, berättar Hans Mehlin, men på grund av kostnaden har det hittills inte blivit av.

De totalt 100 000 kronor som Vinnova skjuter till täcker merparten av kostnaderna för projekten.

– Lite pengar får vi skjuta till, men annars täcker Vinnovapengarna resten. Vi får rätta mun efter matsäck, som det heter, säger Hans Mehlin.

Däremot räknar man inte med några direkta inkomster av satsningen, snarare handlar det om att öka synligheten för Nobelpriset.

Arbetet inleddes tidigare i höstas, vid årsskiftet ska resultaten börja märkas av.

– Pilotprojekten ska vara klara till årsskiftet. Då hoppas vi ha första versioner klara och publika. Sedan får vi utvärdera hur vi går vidare.

Fakta

Innovationsmyndigheten Vinnova beslutade tidigare i år att dela ut totalt sex miljoner kronor till öppna data-projekt.

Från början hade fyra miljoner utlysts, men söktrycket var så högt att myndigheten sköt till extra pengar.

Totalt fick 22 projekt dela på pengarna. Summorna sträckte sig från 50 000 till 400 000 kronor.