Det är svårt att sia om utgången av polisens tillslag och fortsatta utredning av piratsajten Pirate Bay, men enligt Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik, som specialiserat sig på digital upphovsrätt, är det möjligt att männen bakom piratsajten kan dömas till fängelse.

Därmed kan även polisens tillslag som stoppade sajten motiveras.

- Det viktigaste för upphovsrättsinnehavarna är nog att få stopp på det pågående intrånget. Eventuella straff mot männen bakom kommer nog i andra hand, säger Daniel Westman.

Även om polisen talat om att man misstänker verksamheten för att på egen hand ha gjort upphovsrättsintrång så är den alternativa misstanken, medhjälp till upphovsrättsintrång, mer uppenbar.

Tracker-tjänst
Sajten Pirate Bay har fungerat som en tracker-tjänst där användare har kunnat ladda ner så kallade Bittorrent-filer. Dessa filer kan i sin tur användas för att hämta hem det ofta upphovsrättsskyddade verket, men information hämtas då genom Bittorrent-protokollet från många olika punkter på internet samtidigt.

Därmed är det alltså inte Pirate Bay själva som tillgängliggjort det skyddade materialet, bara redskapen för att komma åt det.

- Det finns ingen praxis kring hur lagstiftningen ska tillämpas, säger Daniel Westman. Man kan inte generellt säga att tracker-tjänster är olagliga, men i tidigare fall som påminner om detta har det krävts aktiv handling, ett medvetet uppsåt, för att kunna tala om medhjälp till brott.

- I det här fallet kan man ju argumentera för att de varit medvetna om, och aktivt uppmuntrat brotten som användarna har begått. Dessutom har ju lagstiftningen angående nedladdning skärpts sedan de gamla fallen.

Ansvarsfrihet
Enligt Daniel Westman finns det i den svenska e-handelslagstiftningen en begränsning som skyddar exempelvis webbhotell från kunder som publicerar olagligt material på webbhotellets servrar.

Begränsningen kallas för ansvarsfrihetsregler och innebär att tjänstens ägare inte har ansvar för innehållet om denne inte är medveten om att det existerar. Det är alltså först när tjänstens ägare exempelvis blir kontaktad och ombedd att ta bort något som denne också kan hållas ansvarig för att det ligger på servrarna.

Eftersom användarna själva kunnat bidra med innehåll på Pirate Bay är det möjligt att ägarna till sajten kan undgå ansvar för innehållet genom dessa regler.

- Det är svårt att säga om reglerna kan omfatta en tracker-tjänst som Pirate Bay, men om de gör det kanske det krävs att åklagaren för varje upphovsrättsskyddat verk kan bevisa att Pirate Bay ombetts att ta bort länken till torrent-filen, säger Daniel Westman.

Hur som helst måste åklagaren bevisa att det förekommit upphovsrättsintrång i varje fall som Pirate Bay kan dömas till medhjälp till. Därmed måste alltså åklagaren ha konkreta bevis på varje enskild kopiering, det går inte att generalisera brotten och döma männen bakom Pirate Bay för den omfattande kvantiteten av kopieringar som skett.

Fakta

  • Maxstraffet för upphovsrättsintrång är två år.
  • Det gäller även medhjälp till upphovsrättsintrång.
  • För att kunna dömas till medhjälp krävs att ens handlande bidragit till brottet, men också att man varit medveten om detta.
  • Inom brottmål tillåts inga generaliseringar så åklagaren måste bevisa att brott förekommit i varje enskilt fall som männen bakom Pirate Bay ska kunna dömas för medhjälp till.