I stället för att bara sätta upp vanliga övervakningskameror använder Göteborgsföretaget Mindmancer artificiell intelligens för bevakningen.

Skillnaden består i att bevakningskameran kan lära sig vad som är normalt och när det kan vara problem på gång. När något verkar misstänkt skickas ett larm direkt till en larmcentral och operatörerna där kan vidta åtgärder som att exempelvis skicka ut väktare redan innan någon har gjort inbrott eller vandaliserat. Affärsidén tycks fungera väl.

– De senaste två åren har vi fördubblat omsättningen varje år och den takten räknar vi med att kunna hålla under de närmaste tre åren, säger Johnny Berlic, vd på Mindmancer.

I dag omsätter Mindmancer 20 miljoner kronor och har därmed växt ur rollen som ett litet innovationsföretag. Frågan är hur det påverkar innovationsförmågan.

– Det är viktigt att fortsätta vara innovativa, men vi kan inte vara det på riktigt samma sätt längre. Vi har hundratals kunder, och måste exempelvis kvalitetssäkra vår kod ännu mer innan den skickas ut. Vi kan inte vara lika vilda som i början, säger Johnny Berlic.

Nu är det lätt hänt att uppslukas av vardagsutmaningarna och inte hitta tid att fortsätta söka innovativa lösningar. Mindmancer försöker undvika den fallgropen genom ett samarbete med Sören Sjölander, professor i innovationsteknik på Chalmers.

– Vi har kunnat låta studentgrupper prata med våra kunder om deras behov och använda den feedbacken för att se hur vi kan vidareutveckla vår teknik för att täcka nya behov. Det har bland annat resulterat i en ny tjänst, People Metrics, där vi kan använda bevakningskameror för att mäta hur folk rör sig på en mässa och därmed visa hur många som besökte varje monter och vad de tittade på, säger Johnny Berlic.

Ett annat sätt att behålla innovationsförmågan är att alltid vara öppen för nya lösningar. Ett exempel på det är att Mindmancer var tidigt ute med molntjänster.

– 2010 beslutade vi att flytta infrastrukturen till Microsofts molntjänst Azure fast den fortfarande var i beta. Vi var bland de allra första Azure-användarna, säger Johnny Berlic.

Det har bland annat lett fram till en tjänst där kunden inte behöver någon server utan kameran kopplas direkt till molnet.

Den största utmaningen för Mindmancer under de närmaste åren lär dock inte vara teknisk. Det handlar mer om att upplysa företag och kommuner om att den här tjänsten faktiskt finns.

– Vår marknadsföringsbudget är i princip lika med noll så vi får åka runt och presentera vår lösning för tänkbara kunder. Det visar sig ofta att de inte är medvetna om att det går att använda kameror på det här sättet, säger Johnny Berlic.

Fakta

Mindmancers verksamhet bygger på aktiv kamerabevakning där kamerorna inte bara spelar in en videoström utan även använder artificiell intelligens för att utföra bestämda åtgärder, som att skicka larm till en larmcentral. Företaget har också ett patenterat integritetsskydd som gör att alla personer som finns på bilderna kan anonymiseras.