I början av sommaren delade Vinnova ut totalt sex miljoner till 22 olika projekt för att publicera öppen data. Nu är det dags för en andra omgång som ska sätta fart på öppna data. Men denna gång handlar det inte om att publicera öppna data utan om projekt som ska underlätta förberedelserna och göra det möjligt att öppna sina data.

– Många vet inte hur de ska göra – de behöver hjälp med juridiken, hur det ska driftas och de kanske inte vet vilka datakällor de har och vilka av dem som kan öppnas, säger Erik Borälv på Vinnova.

Nu är det deras tur att få en del av Vinnovas miljondusch. Sex miljoner har avsatts denna gång men blir intresset stort så kan det bli mer pengar.

– Förra utlysningen hade vi avsatt fyra miljoner men eftersom intresset var så stort landade det på sex miljoner till slut.

Avgörande för att få pengarna är att det man planerar att göra kan användas av fler.

– Om en kommun har ett projekt är det ju troligt att det man gör även kan användas av andra kommuner. Problemen är ofta allmänna och generella, säger Erik Borälv.

Som exempel nämner han att många svenska myndigheter har samma ekonomisystem.

– Om det kom en modul till det som underlättade att öppna upp viss data så skulle det kunna användas av nästan alla myndigheter sedan.

Genom att stimulera den här typen av lösningar hoppas Vinnova engagera allt fler myndigheter i att öppna sina data.

Fakta

Projektets resultat ska användas av mer än en organisation.

- Ett projekt kan högst få 800 000 kronor i stöd, totalt har sex miljoner kronor avsatts.

- Sökande kan vara företag, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet eller högskola, ideell förening eller branschorganisation.

- Slutdatum för ansökan är 16 november.