Utvecklingen av mobilt internet fungerar som en katalysator för utvecklingen genom att vara den sammanbindande länken mellan köpare och säljare som möjliggör det som kan kallas handel 3.0. Det gör att konsumenterna i dag har tillgång till ett oöverträffat utbud av produkter och tjänster oavsett avstånd och tid, och drar nytta av säkra och innovativa betalningsalternativ.

Frånvaron av det hinder som fysiska avstånd utgör är en av de viktigaste orsakerna bakom utvecklingen. Ekonomisk forskning visar att avstånd har sju gånger mindre betydelse för köpare och säljare på Ebay än för traditionell handel. Det kombineras med de möjligheter som skapas av Facebook, ett ekosystem för nya sätt att generera intresse och lojalitet hos konsumenter.

Det finns också klara vinster för länders ekonomier. Studien visar att om kostnaderna för traditionell handel minskas till samma nivå som e-handel skulle ett genomsnittligt lands realinkomst öka med 29 procent.

I ljuset av detta är det viktigt att beslutsfattare på både nationell nivå och EU-nivå inser värdet av e-handel.

Följande faktorer bör beaktas av politikerna:

Flexibilitet: Med tanke på hur svårt det är att anpassa lagstiftning till den snabba tekniska utvecklingen, bör beslutsfattare undvika att hämma framtida utveckling med alltför detaljerade regler.

Neutralitet: Teknikneutralitet bör genomsyra lagstiftning för att säkerställa att ingen plattform eller produkt gynnas framför andra. När så många varianter av e-handel är i ett utvecklingsstadium är det viktigt att innovation inte oavsiktligt begränsas.

Öppenhet: Fördelarna av innovation för medborgarna och näringslivet är i hög grad beroende av öppna marknader och utsikterna till ekonomisk utdelning för dem som utvecklar nya idéer.

1998 visade Världshandelsorganisationen betydande framsynthet genom att utfärda ett moratorium för tullar på elektronisk överföring av digitaliserade varor. Det gäller än i dag och har möjliggjort en explosion av onlineförsäljning av böcker, musik och film.

Vi uppmanar beslutsfattare att vara lika förutseende genom att skapa ett regelverk som uppmuntrar företag att dra nytta av handel 3.0. Den nuvarande krisen är en utmärkt möjlighet för oss att ta tillvara de stora möjligheter som skapas när vi kombinerar teknik och handel.


Maria Rankka
vd, Stockholms handelskammare

Douglas McCallum
senior advisor till Ebays vd

Thomas Myrup Kristensen
nordisk policychef, Facebook