Natten mellan den 25 och 26 februari i år bytte SAS-koncernen ut sitt bokningssystem, Resaid, och ersatte det med Altéa från Amadeus. Altéa består huvudsakligen av två delar och SAS har köpt in båda: ett system för resebokningar och platstillgänglighet samt ett system för incheckning.

– Det har varit ett mycket långt arbete. Upphandlingen inleddes 2006 och 2009 slöts ett slutavtal, säger Magnus Rosén, som ansvarat för implementeringen av Altéa.

Flygbolaget ansluter sig därmed till en gemensam it-plattform, CITP, som delas mellan bolagen i sammanslutningen Star Alliance. Genom bytet räknar företaget med sänkta kostnader för nyutveckling och underhåll av sitt bokningssystem. De kostnaderna delas i stället upp mellan de cirka 50 flygbolag som använder Altéa. Besparingarna, som enligt Magnus Rosén är av ”betydande storlek”, var en stark drivkraft för SAS i arbetet.

– Utvecklingen omdirigeras till mer affärsrelevanta behov för SAS och vi kan lägga mer pengar på det som ger oss en konkurrensfördel, säger Magnus Rosén.

Projektet stannar inte vid det nya bokningssystemet. SAS har även bytt system för säljrapportering och betalsystem. Dessutom tillkommer ett byte av incheckningssystem. Merparten av arbetet är genomfört, men arbetet med att implementera incheckningssystemet står för ytterligare 25 procent som kvarstår. Vid slutet av april nästa år ska det vara färdigt.

– Det här är det största it-projektet som genomförts inom SAS. Det rör sig om omfattande belopp, men exakt hur mycket det rör sig om vill jag inte gå in på, säger Magnus Rosén.

Arbetet, som pågått mellan 2010 och 2012, har sysselsatt 150 SAS-anställda, lika många från it-partnern CSC och mellan 170 och 180 på Amadeus.

Under februarinatten arbetade 400 personer med migreringen. Arbetet leddes från tre platser: Arlanda, Kastrup och Amadeus kontor. Samtliga företag inom SAS-koncernen deltog i arbetet.

– Det gick smärtfritt och vi fick faktiskt beröm av Amadeus för att det gick så bra som det gjorde. De följdproblem som ändå uppstår i sådana här stora övergångar åtgärdade vi snabbt och inga förseningar av flyg uppstod på grund av övergången.

Projektets omfattning har vuxit längs vägen, eftersom företaget insåg att det var nödvändigt att genomföra arbetet på det sättet.

– Vi genomförde bytena samtidigt.Rent arkitektoniskt har vi inte haft mycket val eftersom de gamla systemen var helintegrerade med bokningssystemet, säger Magnus Rosén.

SAS valde att vänta ut andra flygbolag – exempelvis British Airways, Lufthansa och Air France – som var på väg att genomföra liknande migreringar för att kunna studera dem i efterhand.

– För oss handlade det till stor del om att hitta affärscase att studera och vi bedömde att det var bättre att genomföra det här projektet något senare. Ett sådant här byte är lite som en hjärttransplantation, säger Magnus Rosén.

Arbetet har genomförts efter direktiv från SAS högsta ledning, och det har i sig bidragit till ett lyckat projekt, anser Magnus Rosén.

– Samarbetet har fungerat fantastiskt och har haft en stor förankring inom företaget.

Fakta

Verksamhet: Flygresor.

Ägare: Börsnoterat. Största ägare är svenska staten följt av norska och danska staten.

Vd: Rickard Gustafsson.

Omsättning: 41,4 miljarder.

Rörelseresultat: 646 miljoner kronor.

Anställda: 15 142.

Vinsterna för resenärerna: Framför allt är det nätbokningen. Som kund kan du delbetala med Euro–bonus-poäng, betala på nätet med SAS Credits, boka och välja en annan hemreseflygplats än den du landar på, boka flyg med SAS partnerbolag och få ett enklare och snabbare bokningsflöde.

Konsistent kundbemötande baserat på samma kunddata genom hela resekedjan och så kallade customer touch points och förbättrad användbarhet på sajten.

Satsningen på användarvänligheten har gett resultat genom rätt markant ökade volymer på SAS-sajten.