Sedan i mars har Google ett nytt användaravtal som innebär att användarnas data kan delas mellan olika sajter.

Googles sätt att hantera användarnas data kritiseras nu av EU efter en utredning gjord av Cnil, den franska motsvarigheten till Datainspektionen. Kritiken har framförts till Google i ett brev som undertecknats av cheferna för samtliga datainspektioner inom EU.

– Det här är första gången som alla dataskyddsmyndigheter i Europa går samman på det här sättet, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Kritiken i brevet handlar bland annat om att informationen till användarna om hur deras data kommer att behandlas är för knapphändig, samtidigt som användaren av en Googletjänst inte har kontroll på vilka data som delas med andra av företagets tjänster.

EU är också kritiskt till att Google inte svarat på hur länge företaget tänker spara de uppgifter som samlas in om användarna.

Under utredningen har Cnil flera gånger kontaktat Google för att få svar på frågor om användaravtalet, men enligt organisationen har företaget inte givit tillräckligt uttömmande svar.