Pilotprojektet för att prova Openoffice i Stockholms stad startade i mars. Några av förvaltningarna har inte uppgraderings­avtal till Office 2003 vilket ställer dem inför ett val mellan Office och andra program­paket, samtidigt som nya användare kommer att behöva program.

Enligt en förstudie handlar det om stora potentiella besparingar. Det kostar nämligen mellan 3 000 och 3 800 kronor per användare att uppgradera Officeversion. Att byta till Openoffice kostar bara 795 kronor per användare.

Potentialen finns
Stockholms stad har ungefär 25 000 användare. Alla, förutom knappt tusen användare, har Office 2003. Och det väntas tillkomma 25 000 nya användare som ska dela på 5 000 datorer under de närmaste åren, se artikeln Stockholm kan spara miljoner med Openoffice. Här finns en potential för besparingar.
– Men vi kan inte göra en kalkyl baserat på de här uppgifterna, det är många faktorer att ta hänsyn till, säger Christer Marking, informationsstrateg på Stockholms stad.

Han nämner integration med bassystem som affärssystem, underhåll och kopplingar till infrastrukturen som exempel på saker som inte behandlas i det projekt som pågår nu.

Det genomförs av tre konsulter från Eminds, numera en del av Omicron Ceti, med Andréas Rydén som projektledare.
– Målet med pilotprojektet är att se om det finns alternativ till Microsoft Office. Vi har redan gjort liknande studier, till exempel hos Handelsbanken, som visar att det är möjligt, säger Andréas Rydén.

Omkring 50 användare på Stockholms stad deltar i projektet.
– Vi har ett uppdrag att kontinuerligt undersöka öppna program och att leta efter alternativ. Det här projektet är en liten del av det arbetet, säger Christer Marking.

Ett eventuellt byte till Openoffice ligger flera år fram i tiden, men licenspriset för Microsofts Office utgör en stor kostnad när alla anställda i staden ska få it-stöd.
– Vi försöker alltid hålla nere våra kost­nader, säger Christer Marking.

Mer än ord
Man kan fråga sig vad är det för vits med att använda Microsoft Office när det är så mycket dyrare än Openoffice.
Klas Hammar, som ansvarar för affärsområdet Information Worker på Microsoft i Sverige, vill inte uttala sig specifikt om Stockholms stads projekt, men han har en del allmänna argument att komma med.

– Vi ser Office som mycket mer än bara ordbehandling och kalkyler. Det är en samarbetsplattform som är integrerad med våra andra program, säger han.
Klas Hammar ifrågasätter om det är nödvändigt att byta från Office 97 till Open­office.

– Jag ser inga viktiga punkter på vilka Openoffice är bättre än Office 97 vad gäller ordbehandling och kalkyler.

Fakta

Den beräknade kostnaden på mellan 3 000 och 3 800 kronor per användare för att uppgradera till en ny version av Microsoft Office är fördelad på följande poster:

  • Mellan 2 200 och 3 000 kronor per licens.
  • 800 kronor för en licens för Adobe Writer för att skapa pdf-filer.

Kostnaden på 795 kronor per användare för att byta till Open Office är fördelad på följande poster: 
  • 20 kronor för att konvertera mallar. 
  • 150 kronor för utbildning av tekniker. 
  • 625 kronor för utbildning av användare.