Det går att få fram uppgifter om programinnehållet på en viss dag i historien. När man söker på en person eller ett begrepp får man reda på den totala förekomsten, och små grafer (”sparklines”) visar frekvensen över tid från 1930 till i dag. Genom att klicka på ”tag cloud” får man en bild av i vilka sammanhang ämnet förekommit. ”Global warming” (418 förekomster, snabbt ökande) förekommer till exempel oftast i samma kontext som ”labour party policy” än ”conservative party policy”.

Engelsmännens faiblesse för kungligheter avspeglas i att Prince Charles i dagsläget får hela 3 777 träffar, vilket i och för sig övertrumfas av såväl Margaret Thatcher (5 698) som Tony Blair (9 984), men inte av Neil Kinnock (3 370) eller Elton John (662).

Sökningar på medverkande personer upplyser om när de för första gången förekommit i en sändning (Olof Palme: 4 oktober 1967, Tony Blair: 2 juni 1969, Bono: 23 april 1985). Man får även fram en lista på fem andra personer som individen ofta figurerar tillsammans med. Och så vidare – via korsreferenserna mellan personer och ämnen i programarkivet framträder mönster. Arkivet blir en intressant källa för den medie- och samtidshistoriskt intresserade.

Systemet verkar byggt för att integreras i andra delar av nätet. Här finns bland annat flöden så att man kan följa uppdateringar via sin rss-läsare. Det diskuteras även möjligheterna att fler än BBC kan komma att bygga vidare på arkivets data i andra tillämpningar.

Katalogen är ett exempel på vad man kan utvinna ur större samlingar metadata men framför allt ett exempel på lovvärd öppenhet hos ett av världens ledande public service-företag. Det märkliga är egentligen inte katalogen i sig utan att så få andra public service-företag – däribland Sveriges – delar med sig så frikostigt av det som allmänheten en gång varit med om att finansiera.