För två år sedan krävde Örebro kommun att ett lokalt internetkafé med tolv ihopkopplade datorer skulle ha speltillstånd. Länsrätten ansåg dock inte att det krävdes eftersom det handlade om datorer och inte spelautomater. Men nu slår kammarrätten fast att verksamheten kräver tillstånd eftersom en dator kan fungera som spelautomat. 

Reglera ungdomsmiljöer

Gunilla Paulsson Lindberg, chef för Lotteriinspektionens tillstånds- och tillsynsmyndighet konstaterar att hela syftet med lagstiftningen är att reglera ungdomsmiljöer.
– Då handlade det om flipperhallar, nu handlar det om internetcaféer som har karaktären av flipperhallar. Man vill inte att unga ska vistas i miljöer som riskerar att dra till sig olika typer av kriminalitet.

Ägaren köper licenser
Översatt till internetkaféer kan det röra sig om den typen där ägaren köper 8-16 licenser och kopplar ihop datorerna så att det exempelvis går att spela Counterstrike i lokalerna, förklarar Gunilla Paulsson Lindberg.
Ännu har domen inte vunnit laga kraft, men det är inte otroligt att den gör det inom kort.

– Det är tveksamt om någon överklagar domen. Örebro kommun fick ju rätt och internetkaféet har upphört. Dessutom är det ju inte säkert att regeringsrätten tar upp fallet, säger Gunilla Paulsson Lindberg.

Om domen vinner laga kraft kommer Lotteriinspektionen att i ett första skede informera om vad som gäller och först därefter är det dags att kräva speltillstånd från dem som inte ordnat det.

Fakta

Automatspelslagen innebär i korthet att det är möjligt att få tillstånd att anordna spel för allmänheten med spelautomater som inte ger vinst eller vinst endast i form av frispel.
Syftet är att förhindra att det skapas spelmiljöer som är olämpliga för barn och ungdom eller att automaterna användas för annat ändamål, till exempel spel om pengar.

Källa: Lotteriinspektionen