Mozilla vill få i gång en marknadsplats för webbappar som ska köras på Androidmobiler. På marketplace.mozilla.org finns appar i nio olika kategorier, som till exempel utbildning, väder och spel.

Det handlar om appar baserade på webbteknikerna html, Javascript och css. Apparna borde alltså funka på även på olika webbläsare, så man kan undra över vitsen med att marknadsföra dem som Firefoxspecifika. I realiteten kanske det är så att olika webbläsare implementerar webbstandarder på olika sätt, vilket innebär en risk för att appar måste specialskrivas.