Egentligen tycker Arbetsförmedlingens it-chef Mats Lindmark att deras befintliga stordatormiljö fungerar utmärkt. Trots det ryker den. Ändrade krav från regeringen gör att den inte längre räcker.

– Bakgrunden är att vi för två år sedan fick nya uppdrag från vår uppdragsgivare, regeringen. De utmaningarna sammanföll med insikten om att vi måste ta tag i moderniseringen.

Arbetet inleddes 2010 och ska vara färdigt vid nyår 2014. Då, berättar Mats Lindmark, ska de ha lämnat stordatorplattformen Siemens BS2000. Nya arbetsmarknadsåtgärder från regeringen ligger till grund för det arbetet.

– Det går inte att bygga in de funktionerna i vårt befintliga kärnsystem, utan vi behöver bredda applikationsutvecklingen. Vi har ökat antalet it-stöd i och med de nya uppdragen. Vi vill använda informationen smartare genom en soa-arkitektur.

Arbetsförmedlingen har valt att sjösätta plattformen i fyra bitar. Som Mats Lindmark uttrycker det har myndigheten ”delat upp elefanten” i stället för att göra allt på en gång.

Förra helgen, den 12 till 14 oktober, genomfördes det första steget. Då lämnade myndigheten databasen Sesam.

– Första steget var att gå över till en fullt utvecklad relationsdatabas. På det sättet blir det lättare för fler applikationer att ta del av viktiga data i kärnsystemet. Det du egentligen hör mig säga är det slitna uttrycket serviceorientering.

Tre releaser återstår för myndigheten innan arbetet är färdigt.

– Nästa steg blir att titta på online- och batchfunktioner. Vi bygger om programmen från Cobol till målmiljön av öppen källkod, Jboss och Java EE. Vi räknar med att det innebär sänkta kostnader på sikt, säger Mats Lindmark.

Totalt kostar hela arbetet runt 100 miljoner kronor. Pengarna är väl värda att användas på det här sättet, anser han.

– Vi får en fullt modern plattform, säkrar kompetensförsörjningen för våra viktigaste kärnsystem och vi kan hålla en snabbare utvecklingstakt och det är väldigt viktigt. Ska vi leva upp till de uppdrag vi har så måste it-stödet hänga med.

Dessutom sänker myndigheten de löpande kostnaderna.

En annan mycket viktig aspekt av arbetet, enligt Mats Lindmark, är myndighetens möjlighet till nyrekrytering.

Genom övergången är målet att myndigheten ska vara en attraktiv arbetsplats.

– Det pågår en generationsväxling och den måste vi ta hand om. Vi har valt att gå mer mot moderna verktyg och då säkrar vi kompetensförsörjningen. Vi måste kunna förvalta våra system även i framtiden, säger Mats Lindmark.

Fakta

  • Projektet migrerar serverdelen av Arbetsförmedlingens informationssystem, förmedlingsdelen, från stordatormiljön Siemens (Fujitsu) BS2000 till en målplattform bestående av Red Hat Enterprise Linux, med Jboss som applikationsserver och Oracles databasmaskin, Exadata. Servrar levereras av HP.
  • Första leveransen som nu genomförts är migrering av databasen från Sesam till en relationsdatabas från Oracle. Databasen är på nära 1 TB och innehåller information om sökande, arbetsgivare, lediga platser och handläggare.
  • Applikationen består av ett 100-tal Cobolprogram för online som nyttjas av en fet klient. Utöver det tillkommer ett antal webbtjänster som betjänar omkringliggande system. Vidare finns en omfattande batchhantering som består av Cobolprogram, databasrutiner och JCL:er (stordatorskript).
  • Applikationen migreras till Java och för kommande delreleaser omfattas valda delar av onlineprogrammen, webbtjänster och batchhanteringen. Stordatorn kommer på så sätt att fasas ut etappvis och kan avvecklas när hela applikationen är migrerad.