Bra...

Enklare administration
Umeå kommun räknar med att spara en miljon kronor per år tack vare att kommunen inte längre behöver flytta telefoner när medarbetare byter tjänsterum.
Det är ett exempel på hur administrationen blir enklare med ip-telefoni.

Standarder
En av de främsta orsakerna till att ip blivit en så stor framgång är standardisering. Alla leverantörer har i dag egna protokoll mellan växel och telefon, men samtidigt sprids stödet för framför allt session initiation protocol, sip, snabbt.

Det öppnar för hårare konkurrens och det betyder lägre priser och större valfrihet för kunderna.

Företagets telefonväxel ska inte vara en separat utan en integrerad del av hela systemet.

För att det ska vara möjligt är det viktigt att produkterna stöder öppna standarder.

- Leverantörerna säger att de kan lösa allt, men det är då ofta med deras egen teknik och inte med öppna standarder, säger Mikael Johannisson, IT-ansvarig på HTF.

Bättre flexibilitet
En populär funktion som ip-telefoni gör möjlig är att användaren kan ta med sig telefonen överallt. Om man jobbar hemma eller är ute på fältet går det att ringa via en mjukvarutelefon i stället för att använda mobiltelefonen.

Den som är uppkopplad kan bli nådd, var i världen man är spelar ingen roll. Samma nummer fungerar hela tiden.

Framtiden
Ip-telefoni för både företag och hem har hittills handlat om att spara pengar och att härma den gamla telefonivärlden.Men möjligheterna är oändligt mycket större. I år kommer leverantörerna att börja prata mer om hur deras system ska ta ett steg till och till exempel integreras bättre med Microsofts kontorspaket

- Ip-telefonins "killer-app" har inte kommit och det blir inte Cisco eller Nortel som utvecklar den, utan någon från utvecklarvärlden, säger Zeus Kerravala, analytiker på Yankee Group.

- Eftersom telefonen har en ip-adress blir det att integrera affärstillämpningar via web services, det öppnar för nya möjligheter, säger Steve Blood

Integration
Här finns det fördelar för både företaget som helhet och för den enskilda användaren. Företaget kan konsolidera antalet växlar. I dag används ofta en salig blandning av olika produkter på lokalkontoren.

Genom att standardisera på en plattform får alla användare samma funktioner och underhållet blir enklare. Med så kallad unified messaging, kan både telefonsvararmeddelanden, e-post och fax samlas på en plats.

Mycket av det här kan göras också med vanliga växlar, men det blir enklare och billigare med ip-telefoni

Sänkta kostnader
Den främsta orsaken till varför företag väljer att gå över till ip-telefoni är just sänkta kostnader. Pengarna sparas i första hand inte vid själva inköpet, utrustning för ip-telefoni kostar ungefär lika mycket som vanliga växlar och telefoner. Det är andra saker som spelar in.

Den mest uppenbara är övergången till ett nät, företaget behöver inte längre underhålla data- och telefoninät. Sedan beror det mycket på hur företaget ser ut. Se under rubrikerna Oklara fördelar och Bättre flexibilitet.

...och dåligt

Okej - du har kanske hört leverantörernas säljsnack. Du har alla produktbroschyrerna och offerten på bordet framför dig. Men ändå känns det som om något fattas. Något kanske ändå leverantören inte berättade...

Här är sju saker som ip-telefonisäljarna aldrig nämner.

Kompetensbrist
Ip-telefoni är fortfarande ett väldigt nytt område. Både leverantörer, användare och operatörer lär sig hela tiden mer om hur ip-telefoni fungerar i verkligheten. Vilka fallgropar som finns.

Det kan, som för Kriminalvårdsverket, resultera i att felsökning tar längre tid. Se under rubriken Höga nätkrav.

Det börjar dyka upp fler och fler kurser för dem som vill lära sig mer.

Säkerheten
En mycket viktig och komplicerad fråga, som måste tas på största allvar: Men samtidigt är det ingenting som ska stoppa en satsning på ip-telefoni.

Gartner gjorde nyligen ett utspel där analysföretaget sa att säkerhetsproblemen är hajpade, att det i verkligheten inte förkommer så många attacker.

Men samtidigt har företag som till exempel Alcro-Beckers fått sin telefoni utslage av en maskattack.

- Vi har själva bra skydd, men det wan som vi är uppkopplade mot har också en länk mot resten av koncernen och där kom masken in. Brandväggar och virusskydd gjorde att det sedan självdog, säger Ulf Eriksson, IT-chef på Alcro-Beckers.

Höga nätkrav
- Leverantörerna sa inte ett ord om att det krävs så enormt hög kvalitet på intranätet, länkarna som kopplar samman kontoren.

- Nätet måste vara perfekt. En länk som fungerar bra för data kan vara helt värdelös för telefoni säger Lars Johansson, IT-chef på Kriminalvårdsstyrelsen, som efter mycket om och men kommit tillätta med sina länkproblem.

Paketen måste strömma hela tiden annars börjar det låta burkigt. Många av Kriminalvårdens användare har klagat på eko.

- Jag tror orsaken är att de inte sa någonting var att Alcatel och Dotcom blev lika tagna på sängen som vi. Leverantörerna har fortfarande inte så mycket erfarenhet av felsökning, säger Lars Johansson.

- Dålig kvalitet är okej om du ringer med Skype, men när du lyfter luren på vanliga telefonen ska det låta som det alltid gjort. Annars får du starka reaktioner av användarna, säger Lars Johansson.

Trådlöst
I Sverige har dect-system en väldigt stor spridning och därför är trådlöst en viktig ingrediens vid övergången till ip-telefoni.

Alla leverantörer har produkter, men det är fortfarande ett område som måste utvecklas.

Att köra telefonitrafik över trådlösa lan har visat sig inte vara helt enkelt, speciellt i stora nät.

Senare i år kommer en standard för prioritering av trafik i trådlösa lan som borde förenkla. Ett alternativ är ett ip-anpassade dect-system från till exempel Kirk.

Nödsamtal
Ett ämne som debatterats mycket.

Förutsatt att ip-telefonen är stationär och systemet är rätt konfigurerat ska det inte vara något problem.

Är däremot telefonen mobil, till exempel mjukvarubaserad på en bärbar dator, blir det mycket krångligare.

Standardorganisationer som till exempel Internet Engineering Task Force, IETF, tittar på hur man kan använda till exempel dhcp för att kunna lokalisera användaren.

Tillgänglighet
Om strömmen går slutar ip-telefonen att fungera under förutsättningen att systemet inte har någon form av reservkraft tillsammans med strömförsörjning över ethernetkablarna.

Det enklaste sättet är dock att använda mobiltelefoner till strömmen kommer tillbaka.

Det är en klar nackdel, men samtidigt finns det också fördelar.

Vid strömavbrott kan samtal till ett call-center som är utslaget på grund av strömavbrott snabbt styras om.

Oklara fördelar
Har man många lokalkontor och användare som sällan är på kontoret är möjligheterna till besparingar större än om alla sitter på ett stort kontor.

Det är företag av den första gruppen som nästan uteslutande satsat på ip-telefoni så här långt. Annars blir det svårt att få ihop affärsnyttan.

Se under rubriken Framtiden