Det hemliga dokumentet publicerades på SAPs egna webbplats, skriver IDG News. Man kan fråga sig hur oavsiktligt det var att det hamnade där. Det var hur som helst markerat som topphemligt och bjöd på en del intressant läsning.

Grundtanken är att basera en komplett beslutsstödslösning på ett slutanvändarverktyg med namnet Hana Explorer och på minnesdatabasen Hana. Det ska ge enklare arkitektur än dagens beslutsstödslösningar som ofta består av fyra nivåer: webbläsare för att visa resultat av analyser, webbapplikationsserver för att skapa innehållet som ska visas, analysfunktioner på servrar och en databas.

I SAPs tänkta lösning tar det webbläsarbaserade Hana Explorer inte bara hand om presentationen, utan även om att skapa innehållet för den. Logiken flyttas från servern till klienten. Hana tar hand om att köra analyserna och att lagra data i databaser.

Den här arkitekturen ska innebära enklare konfiguration och kommunikation. Den innebär förstås också att SAP får sälja fler delar av totallösningen än i dag.

En talesperson för SAP förklarar i ett mejl att dokumentet innehåller information som SAP diskuterar med kunder, för att ta reda på vad de är intresserade av. De lösningar som diskuteras kan eventuellt bli färdiga produkter.

Fakta

Att SAPs Hana är en minnesdatabas innebär att data lagras direkt i minnet, i stället för på disk. Det ger bättre prestanda.