– Det betyder förstås väldigt mycket för Luleå att ett av världens mest kända varumärken etablerar sig här, säger Luleås kommunalråd Karl Petersen, S.

För ett år sedan beslutade sig Facebook för att företagets nya datacenter – det första utanför USA – ska byggas i Luleå. Bygget av den första serverhallen pågår fortfarande. Enligt Karl Petersen är arbetet nu inne i installationsfasen och beräknas vara färdigt under nästa år.

Sedan Facebooks besked har tre företag inriktade på datacenter också flyttat in i staden: EMC, Milestone och Fusion-io.

– Det har varit ett steg i processen att ta hit dem. Det har gällt att ta hit de rätta kompetenserna och hitta supportorganisationer som kan fylla hallarna med utrustning, säger Fredrik Kallioniemi, vd på Aurorum Science Park i Luleå.

Hur många de tre ska anställa vill han inte berätta, men Fredrik Kallioniemi säger att fler företag etablerat sig i staden.

– I februari fanns 96 företag på plats och antalet anställda låg på ungefär 900. Nu har det ökat till mellan 1 100 och 1 200 anställda och 17 nya företag har flyttat hit.

Det är inte bara Facebook som driver på det ökade antalet – även industrin i Norrbotten, med gruvorna som tydligt exempel, driver på efterfrågan hos it-företagen.

– Inte bara traktorer och lastbilar efterfrågas, utan även it-kunskaper.

Bland de företag som etablerar sig finns en viss dominerande inriktning mot stordatordrift, analys av stora datamängder, hantering av metadata och algoritmutveckling.

– Alla som etablerar sig här gör inte affärer med Facebook. Vi hjälper de företag som flyttar hit att göra rätt affärer, säger Fredrik Kallioniemi.

Även universitetet i staden fick in fler ansökningar, viktigt inte minst för att kunna förse företagen med kompetens. Om just Facebooks etablering är orsaken för det ökade studentintresset kan han inte säga, men han tror att det bidrar.

– Universitetet har varit duktigt på att marknadsföra sig och synliggöra regionen, säger Fredrik Kallioniemi.

Planerna för Luleå är att etablera ytterligare ett stort datacenter i staden, något som är tänkt inom tre år. Bland annat ska starka elnät fungera som argument.

– Arbetet med att ta hit Facebook inleddes 2008 och det måste finnas respekt för att det här är stora industriprojekt som tar lång tid att genomföra. Vi ska vara ett attraktivt alternativ, säger Anders Granberg, vd på The Node Pole som ska sälja in Luleå som ett attraktivt alternativ för placering av datacenter.

Karl Petersen, stadens kommunalråd, anser att de pengar som Sverige och staden lagt ner – för Luleås del 64 miljoner till infrastruktur och från staten ett stöd på 100 miljoner kronor – blir väl investerade.

– Det var helt rätt av Sverige att ge det etableringsstödet. Det bör inte betraktas som ett stöd till Facebook, utan som ett stöd till den här regionen.

Fakta

Den första serverhallen som ingår i Facebooks nya datacenter blir 28 000 kvadratmeter stor. Den är alltså betydligt större än den första serverhallen i Googles datacenter i Finland, som är på 8 000 kvadratmeter.

Totalt ska tre serverhallar byggas på området. NCC fick kontraktet att bygga den första, som ska vara färdig 2013.