It-strateg, it-arkitekt och it-säkerspecialist är de högst avlönade i it-branschen bortsett från chefstitlarna. Med en genomsnittslön på 40 523 kronor, tjänar it-strategen mer än 8000 kronor mer, medan it-arkitekten och it-säkerspecialisten ligger strax där under.

– Det här är roller som kräver såväl it-kompetens som affärsförståelse. Det är kompetens som är kritisk för verksamheterna och som alla vill ha, vilket speglar sig i lönenivån, säger Kristian Sundberg på Eastbrook Information Lab som står bakom IT-Lönebarometern 2012.

Att it-strategen hamnar högst är föga förvånande anser han. Du ska både vara extremt kunnig inom it-lösningar samtidigt som din uppgift drar åt managementkonsulthållet. Det i sin tur kräver att du har tidigare erfarenhet av att jobba på verksamhetssidan.

It-säkerhetsexpertens höga placering har sin grund antalet företag som stångas med säkerhetsfrågor ökar i takt med att verksamheterna blir allt mer it-baserade, förklarar Kristian Sundberg.

Sett till den kompetens som efterfrågas allra mest och som också speglar sig i lönekuvertet är beslutsstöd. SAP fortsätter i topp med en snittlön på närmare 49 000 kronor följt av Bea Weblogic och Oracles Siebel.

– Det är intressant att beslutsstöd är en så pass stark trend. Fler och fler företag tar till sig det här för att snabbt kunna anpassa sig till omvärlden. Beslutsstöd, men även affärssystem, är erfarenheter som verkligen lönar sig.