Förlagan – ett seriealbum

Den symbolik som Anonymous ser i Guy Fawkes-masken är plockad rakt ur seriealbumet V for Vendetta från 1982, skrivet av Alan Moore och tecknat av David Lloyd. Det är en dystopisk berättelse om ett framtida, fascistiskt England där frihetskämpen ”V”, iklädd den numera ikoniska Guy Fawkes-masken, driver fram en anarkistisk revolution.

”V”, som förblir anonym berättelsen igenom, fascineras av det teatraliska och dramatiska. Genom att dölja sin verkliga identitet vill han stöpa om sig själv till en symbol för revolution och förändring och på så sätt inspirera andra till handling. “Idéer är skottsäkra”, säger han mot slutet av berättelsen. I seriealbumets värld fungerar Guy Fawkes utmärkt som symbol. Han är en känd figur i brittisk historia och kan, med lite god vilja, sägas representera uppror mot en korrupt samhällsordning.

Påminner om ETA

Många motståndsrörelser arbetar med anonymitet som vapen. Anna Maria Szczepanska drar paralleller mellan Anonymous och den baskiska separatiströrelsen ETA, vars medlemmar ofta framträder med svarta masker över ansiktet. Förutom att skydda enskilda individer från repressalier är anonymitet också ett kraftfullt hotmedel. Maskerade personer för tankarna till våldsamma demonstrationer och en vilja att omstörta den rådande politiska och sociala ordningen.

– Anonymous masker kan i sig representera någonting fredligt, till exempel yttrandefrihet på nätet, men själva handlingen, att ta på sig masken, är hotfull. Det är en varning som säger ”håller ni er inte i skinnet så får ni med oss att göra”.

Samtidigt noterar hon att anonymitet, inte minst i fallet Anonymous, ofta kommer med förbehåll.

– Man hör ofta från nätaktivister att alla är välkomna. Det ska vara öppet, inkluderande och icke-hierarkiskt, men nätpolitiken i stort är väldigt mansdominerad. Anonymous val av maskering blir då mycket talande. Även anonymiteten är förbestämt manlig. Anonymous organisationsform är på samma gång rörelsens styrka och svaghet, säger Anna Maria Szczepanska.

Idéer om ”svärmar” av aktivister, ledarlösa aktioner och hacktivism är unika för nätet. Ofta kräver de stora folkmassor för att fungera och bygger på anonym och omedelbar kommunikation, till exempel via chattkanaler och nätforum. Bevisligen fungerar det – oavsett vad man tycker om Anonymous metoder och måltavlor så har rörelsen samlat tusentals människor från hela världen i sina aktioner.

Samtidigt kräver löst sammansatta rörelser tydliga mål för att inte falla samman. Anonymous saknar starka ledare men är beroende av dramatik, slagord och symboler.

Det för med sig en stor risk att jakten på spektakel snarare än förändring tar över rörelsens mål.

– Utan ett tydligt mål blir det ingenting kvar förutom att spöka ut sig och leka hjälte.

– Då blir det till slut bara ett jippo, säger Anna Maria Szczepanska.

Sida 3 / 3

Innehållsförteckning

Fakta

I början av oktober drabbades flera svenska sajter av överbelastnings­attacker signerade Anonymous.
Bland dem fanns:
Riksbanken.se
Regeringen.se
sapo.se
domstolsverket.se
swedbank.se
seb.se
skandiabanken.se
tt.se
idg.se