Centret, som är en helt ny avdelning hos Europol, ska hjälpa till att samordna arbetet med it-brott mellan EUs 27 medlemsstater.

– Vi måste se till att det blir mindre attraktivt att begå it-brott, i dagsläget finns det ingen riktig risk med att vara cyberbrottsling, säger Troels Oerting som ska ansvara för det nya centret.

De cyberkriminella arbetar anonymt och bekvämt från sin egen källare. Det gör det betydligt svårare för polisen att komma åt dem. Troels Oerting hävdar att det finns stort utrymme för att effektivisera de olika polismyndigheternas arbete med it-relaterade brott.

– Vi ska fokusera på att få en överblick över omfattningen av cyberbrottslighet i den Europeiska unionen. Det är det ingen som har i dag.

Med hjälp av den kunskapen ska EC3 se till att poliser i olika länder inte utför onödigt dubbelarbete.

– Det gör att vi förlorar dyra resurser, något som vi inte har för mycket av för bekämpandet av cyberbrottslighet, säger Troels Oerting.

För att snabbt förbättra det gemensamma underrättelsearbetet ska European Cybercrime Centre inte bestå enbart av fast stationerad personal. Troels Oerting hoppas på resurser i sin budget för att kunna låna in duktig personal från olika länders polismyndigheter.

Arbetet ska fokuseras på allvarliga typer av brott. Till stor del handlar det om ekonomiska brott som skattefusk och olika typer av bedrägerier. Centret blir även ett stöd för utredningar som handlar om barnpornografi där nätet fungerar som distributionskanal.

Trots att det bara är två månader kvar till att centret öppnar har EUs politiska organ inte enats om budgeten. Därför finns det inte några uppgifter om hur många anställda som ska finnas tillgängliga. Just nu är 31 personer anställda.

– Det är inte nog. I januari 2014 ska vi vara uppe i marschfart, säger Troels Oerting.

Fakta

European Cybercrime Center, EC3, är EUs nya organisation för att samordna kampen mot it-brottslighet. Centret är placerat hos Europol i Haag och har 31 anställda när portarna slås upp i januari.

På centret kommer det finnas kompetens och teknik för att hjälpa medlemsländernas poliskårer att utreda avancerad it-relaterad kriminalitet. EC3 kan dock inte utreda brott på egen hand.