Varför behövs den här föreningen?

– För att området kan förbättras. Många som jobbar med kravhantering är framstående inom sina företag. De är visionärer som varit med och format företagen och de är experter på sina områden, men de är inte experter på sådant som metoder. De har glidit ifrån andra som jobbar med samma saker på andra företag. Vi tror att de behöver lära av varandra och få mer kunskap om metoder och nya kontaktvägar.

– Det närliggande området test har varit på stark frammarsch de senaste åren och vi vill se om det finns intresse för en förening som fokuserar på krav. Det finns många undersökningar som visar att kravhantering är den enskilt viktigaste komponenten för att lyckas med ett it-projekt och därför tycker vi det är viktigt att höja kravområdets status.

– Jag tror att it-branschen har mycket att vinna med ett större fokus på krav. Ställer man fel krav från början bygger man systemen på fel sätt och hur bra man än testar blir det inte rätt slutprodukt. Agila utvecklingsmetoder som Scrum bidrar till att öka behovet av duktiga kravställare.

Vad ska ni göra i föreningen?

– Vi arrangerar seminarier en eller två gånger per termin där vi bjuder in intressanta talare. Grunden för föreningen är tre ledningsgrupper i Malmö, Stockholm och Göteborg. Framöver skulle vi gärna vilja samarbeta med forskare inom området. Vi kommer också bevaka den certifieringsvåg som går över branschen där många satsar på att bygga upp sin kompetens.

Hur har intresset varit hittills?

– Stort. För seminariet i Stockholm den 7 november nådde vi maxgränsen på 150 personer på mycket kort tid och fick stänga anmälningarna. Även i Göteborg blev första seminariet fulltecknat.

Vilka vill ni locka?

– De flesta kommer från it-branschen och har en väldig expertkompetens. Det finns många titlar inom kravhantering. Kravställare, affärsanalytiker och systemanalytiker är några.

Ställer medlemmarna i en sådan här förening ovanligt höga krav på er som driver den?

– Ja, vi kommer nog att få höga krav på oss.