I år väntar Gartner att investeringarna i it kommer att gå ned med 3,6 procent i Europa, Mellanöstern och Afrika och med 5,9 procent om man bara tittar på västra Europa.

Redan nästa år tror Gartner att det vänder upp igen för att sedan fortsätta med tillväxt fram till 2016 när investeringarna väntas nå 1,3 triljoner dollar.

Men, sett enbart till Västeuropa sjunker investeringarna något även nästa år, med 0,6 procent, för att sedan vända uppåt med 1,1 procent 2014.

Ökningen väntas komma av att företag lägger mer pengar på programvara för smarta mobiler och surfplattor. Enligt Gartner är detta segment just nu den största ljuspunkten i it-branschen. Den traditionella mjukvarubranschen drar nytta av detta och skriver om sina program för att fungera också mobilt och Gartner är övertygade om att företagen kommer att följa efter och investera. Den mobila investeringsviljan är en av faktorerna som gör att pangarna till mjukvara väntas öka med 3,1 procent nästa år.

Även nätverkstrafiken inom företagen väntas följa efter och bli mer mobil. Även om fler företag ger användarna tillgång till e-post och kalender i mobilen så pressar de anställda på för att få fler av sina arbetsverktyg tillgängliga också i mobilen.

– Den största anledningen till att det vänder upp nästa år är att det helt enkelt inte går att låta bli att investera i it längre än så. För att öka intäkterna måste man investera i kunden och då behövs it-investeringar, säger Gartners globale forskningschef Peter Sondergaard.

2016 väntas två tredjedelar av de anställda att ha tillgång till en platta eller smart mobil.