(CS/Barcelona). Att söka och hitta det vi behöver eller det som vi kanske inte visste att vi behövde är oerhört viktigt för alla organisationer. Samtidigt förändras sökmöjligheterna hastigt och det gäller att hänga med. Över hälften av alla sökningar som görs i företag är inte textbaserade om fem år konstaterar Gartner. Det kan handla om att sökningen i stället görs automatiskt när vi tittar på något eller genom att vi ställer den genom att säga den högt.

– Röststyrda personliga assistenter kommer allt mer. I dag finns det både på Ipad och Android och två tredjedelar av dem som kan använda det gör det också, säger Gartneranalytikern Nick Drakos.

– De som använder det gillar det också – tre fjärdedelar är nöjda.

Vid sidan av de nya sätten att söka är så kallad prediktiva sökningar på väg in, sökningar som förutsäger vad du vill veta innan du frågat.

– Det kan upplevas som skrämmande men det är dit vi är på väg.

Han framhåller också att det har stora fördelar. Om man exempelvis sökt på flygtid och du är på flygplatsen så kanske du automatiskt får ett meddelande om att planet är försenat – innan du funderat på det eller frågat efter det.

Företag får ofta räkna med att söka i två steg enligt Nick Drakos.

– Det behövs avancerad teknik för textanalys men också verktyg för att genom att som Facebook hitta det som era användare på ert interna sociala nät är intresserade av och söker efter, säger han.

Att hänga med i utvecklingen är inte lätt men enligt Nick Drakos är det nödvändigt att investera i att hitta informationen internt.

– Det är oerhört viktigt att hålla koll på flexibiliteten i de system som man väljer, säger han.

– Välj ut vilka prioriteringar ni har och se till att satsa på något som rationaliserar och konsoliderar så blir det enklare.