Från att ha visat kraftig tillväxt minskar tillväxten kännbart i Stockholm. I övriga landet växer den fortfarande lite men långsamt. Det visar Stockholmsbarometern för tredje kvartalet som Stockholms Handelskammare presenterar.

– Det är överraskande, säger Johan Treschow, ekonomisk analytiker på Stockholms Handelskammare och ansvarig för rapporten.

– Under förra konjunkturavmattningen klarade sig it-branschen rätt väl.

En orsak som då lyftes fram var att it blivit mer integrerat i alla företag och därmed svårare att dra ner på. Så varför rasar då tillväxten nu?

Johan Treschow pekar på att den avmattning som drabbade Sverige efter finanskrisen 2008 var en industrikris som framför allt slog mot fordonsindustrin. Industrin valde då att effektivisera och hyra in tjänster som låg utanför kärnverksamheten.

– Det gav it-branschen en boost, men nu är den effektiviseringen redan gjord.

En annan del i inbromsningen är att Ericsson nyligen varslade 1 500 anställda.

– Det är en pusselbit i kedjan. Många är underleverantörer och andra ser hur telekomjätten förbereder sig för sämre efterfrågan från utlandet och agerar då likadant.

Det hela syns tydligt i rapportens siffror. Efterfrågan minskar kraftigt och där ser företagen ingen ljusning under slutet av året. 82 procent uppger att volymen på inneliggande uppdrag fortsätter att minska.

Även priserna sjunker och med dem lönsamheten och det väntas fortsätta framöver.

Antalet anställda i branschen har minskat det senaste året och den utvecklingen accelererar också, trots det behövs vissa typer av kompetenser. 27 procent av företagen uppger att de har brist på viss kompetens, men för ett år sedan uppgav 90 procent att de hade svårt att hitta kompetens.

Det är inte bara it-branschen som backar i Stockholm. Byggbranschen och nybilsförsäljningen går också knackigt.

– Klassiska tecken på en lågkonjunktur. It-branschen ligger inte på samma låga nivå men historiskt är tecknen ändå alarmerande om man ser till försämringstakten, säger Johan Treschow.

Fakta

Stockholms Handelskammare använder sig av en konfidensindikator enligt EU-modell som i princip bygger på hur företagen bedömer läget både i backspegeln, nuläget och närmaste kvartalet. Om indikatorn ligger på 0 är det ingen tillväxt alls. Sedan mätningarna började har medeltalet för it-branschen legat på 23 och 2001–2002 låg den på runt –40.

Så här har den legat i år:

Första kvartalet: 46 – kraftig tillväxt.

Andra kvartalet: 31 – stark tillväxt.

Tredje kvartalet: -20 – kraftig nedgång.