(CS/Madrid). När Sven Denecken, som är molnansvarig på SAP, presenterar företagets strategi för molnet delar han upp den i fyra komponenter. De är: applikationer, plattform, affärsnätverk och under alltihop tillhandahåller företaget en infrastruktur.

Applikationerna, som idag är runt 20, är antingen utvecklade internt eller har tillkommit genom företagsköp. Ett exempel på det är den amerikanska molnleverantören Successfactors som köptes i februari. Nu ingår deras hr-funktioner i SAPs molnpaket.

För första gången erbjuder också företaget en plattform som tjänst. Helt baserad på Hana och som kan licensieras av externa molnleverantörer. En sådan är Amazon, som numera har SAP Hana i molnplattformen Amazon Web Services. SAP räknar med att partner kommer att utveckla helt egna molntjänster eller bygga på de som redan existerar.

– Vi räknar dock inte med några stora mängder eftersom det rör sig om applikationer som är centrala i en företagskunds verksamhet, säger Sven Denecken.

Numera ingår också Aribas e-handelsnätverk för företag i molnplattformen. De officiella uppgifterna är att molntjänsterna har totalt 20 miljoner användare och intäkterna ligger på omkring sju miljarder kronor. SAP räknar med att 75 procent av affärssystem om två till tre år är molntjänster. Behovet av applikationer som körs på kundernas egna servrar kommer att finnas kvar över lång tid.

SAP ser också ett stort behov hos större företag att kunna köra applikationer i interna moln. De rena molntjänsterna körs i dag på 18 datacenter runt om i världen.

– De ska slås samman och bantas ned till 12 datacenter runt hela jordklotet.

I molntjänsten igår också två applikationer inriktade på mindre företag. De är Business Bydesign, som vänder sig till företag med 50 till 1 000 anställda, och Business One Cloud, som vänder sig till företag med 10 till 100 anställda. Båda tjänsterna körs på minnesdatabasen Hana.

– Genom de här tjänsterna så blir vi mycket mer attraktiva för mindre företag.

Omställningen till molntjänster innebär stora förändringar. Den rena prenumerationsmodellen för betalning innebär stora förändringar där lönsamheten även i fortsättningen hänger på antalet kunder. Dessutom förbinder sig SAP att uppgradera samliga applikationer varje kvartal.

Fakta

Idag finns 20 applikationer som rena molntjänster. De kan köras antingen på SAPs datacenter eller som interna molntjänster på kundens egen server.

För första gången finns en plattform som tjänst. Den bygger helt på minnesdatabasen Hana.

Till molntjänsterna hör också Ariba, som är nätverket för e-handel mellan företag. Genom minnesdatabasen kan analyser göras i realtid.