”Det är mycket pengar. Många kommer säkert att fråga sig om det är värt priset”, skriver flottiljamiral Thomas Engevall, chef för Prio, på Försvarsmaktens blogg.

Enligt Dagens Nyheter har Försvaret nu lämnat en begäran till regeringen om ett lån på 500 miljoner kronor, som ska betalas av med 100 miljoner kronor årligen åren 2015–2019. Det skulle innebära att slutnotan hamnar på över fyra miljarder kronor.

En knapp tredjedel av fördyringen beror enligt Försvarsmakten på att systemet blivit mer komplext än vad som tidigare bedömts.

Ytterligare drygt en tredjedel beror på att systemet fått utökad funktionalitet, bland annat ett nytt lönesystem och ett utvecklat beslutsstöd.

Försvaret har under lång tid haft stora problem i reservdelsförsörjningen på grund av systeminförandet, vilket CS tidigare rapporterat om. Personalen i verkstäder har suttit sysslolösa långa stunder. Ännu återstår jobb innan flödet av reservdelar fungerar fullt ut.

”Jag hyser dock ingen tvekan om att vi kommer att komma dit även om resan varit jobbig och smärtsam och där det fortfarande finns störningar”, skriver Thomas Engevall.

I somras lät Försvarsmakten analysföretaget Gartner titta på vilka alternativ som fanns framåt, och fick rådet att köra på enligt plan.

Allt annat, som att avbryta projektet, skulle bli ännu dyrare. Därför valde också Försvarsmakten att den 29 september beställa de sista två etapperna av införandet från huvudleverantören IBM. Utrullningen planeras till 2015, vilket är en försening. Tidigare hette det att systemet skulle vara infört 2014.

Arbete pågår också för att underlätta för användarna av systemet.

”Systemet skall successivt bli mer och mer användarvänligt för chefer på alla nivåer, och speciellt för de som går under benämningen ’första linjens chefer’ varav plutoncheferna är huvuddelen”, skriver Thomas Engevall.

Fakta

Prio är Försvarsmaktens benämning på införandet av ett heltäckande it-stöd baserat på affärssystemet SAP. Projektet har varit i blåsväder upprepade gånger och såväl Statskontoret och en statlig utredning har föreslagit att projektet ska skrotas.

Välj det ämnesområde som passar dig bäst. Teckna en gratis prenumeration här.