När ansökningstiden för Vinnovas andra utlysning av pengar för projekt kring öppen data gått ut i fredags hade 72 ansökningar som sammanlagt sökt 41 miljoner kronor kommit in till myndigheten.

De flesta av projekten handlar om olika typer av öppen data kring kommunikation och transporter, men också vad Vinnova kallar affärsprocesser har genererat många ansökningar. Bland de som sökt pengar finns många it-företag men färre sökande från akademin än vad Vinnova väntat.

Den totala budgeten för utlysningen ligger på 6 miljoner kronor. I första omgången som avslutades i början av sommaren delade Vinnova ut totalt sex miljoner till 22 olika projekt för att publicera öppen data. Det var två miljoner mer än som budgeterats den gången.

I början av december väntas det vara klart vilka projekt som får pengar den här gången.