Skälet till prisexplosionen är att dagens internationella priser på kapacitet ligger under vad det kostar att tillhandahålla kapaciteten. Behovet av en global infrastruktur har inte tillgodosetts, samtidigt som kapacitetskraven skjuter i höjden. Följden blir att kostnaden för kommunikation kan trefaldigas fram till år 2007, spår Bill Barney.

– Många operatörer och utvecklare har kastat sig över guldruschen mot internettelefoni, men behovet av stabil undervattenskabel har negligerats, säger han till IDG News.

Vissa routrar, bland annat de som hanterar trafiken mellan Japan och Taiwan är på väg att nå kapacitetstaket. Samtidigt ökar trafiken på grund av internettelefoni och virtuella privata nätverk. Bill Barney talar främst om kommunikation i Asien, en fråga påverkar flera svenska storföretag. Han uppger att ingen leverantör har lyckats hantera de krav på kapacitet i den globala infrastrukturen som bland annat internettelefoni kommer att medföra.

– I dag pågår ingen forskning och eller utveckling kring dessa kablar. Följden kan bli kraftigt ökade kostnader för datacenter, framför allt dem som befinner sig i lågkostnadsländer i Asien.

Hans råd till alla företag är därför att noga gå igenom sina behov av kapacitet, samt att följa kostnadsutvecklingen.

– Om priset för att köpa kapacitet går upp tre eller fyra gånger, kommer vissa företag att stå med strandade datacenter, som en direkt följd av att många företag använder sig av flera parallella datacenter, säger han. Asia Netcom är ett av två statliga kinesiska nätverk, som är leverantör av infrastrukturtjänster för internet.