Konsumentombudsmännen i flera nordiska länder hotar att dra Facebook inför rätta om företaget inte slutar publicera oönskad reklam i användarnas nyhetsströmmar.

– Det sociala nätverket bryter sannolikt mot det europeiska direktivet för integritet vid elektronisk kommunikation genom att låta företag annonsera direkt i användarnas nyhetsflöden, säger den norska konsumentombudsmannen Gry Nergard till IDG News.

Konsumentombudsmännen i Norge, Sverige och Danmark misstänker att när Facebook lägger in annonser i nyhetsflödena, kan annonserna betraktas som oönskade meddelanden. I ett brev till EU-kommissionen uttrycker de också missnöje med Facebooks sponsrade inlägg, där annonser visas för en användares vänner när denne har interagerat med en produkt eller ett varumärke.

En användare kan exempelvis klicka för att visa sitt gillande av en produktsida eller checka in på ett lokalt kafé eller en butik. Eftersom incheckningarna oftast inte registreras av andra användare, så ger Facebook företagen en chans att ”sponsra” händelsen. Incheckningen hamnar då i nyhetsflödet hos användarens vänner i form av ett inlägg, vilket ger mer uppmärksamhet.

Problemet är att dessa användare inte har givit sitt medgivande för att ta emot sådana annonser, enligt Gry Nergard. Det måste vara frivilligt och så är fallet inte i dagsläget, betonar hon.

Facebook har dessutom ändrat sina regler på ett sätt som konsumentombudsmännen misstänker strider mot EU-direktivet. I de nordiska länderna visas annonserna i användarnas tidslinjer utan att deras vänner behöver gilla en produkt eller ett företag, säger Gry Nergard.

– Vi tror att det kan vara olagligt, säger hon och tillägger att konsumentorganisationerna därmed troligen inte behöver konsultera EU-kommissionen innan de agerar.

Konsumentombudsmännen vill diskutera med Facebook först, men om förhandlingarna inte lyckas så hoppas ombudsmännen att EU-kommissionen granskar Facebooks affärsmetoder, enligt Gry Nergard.

– En lösning kan vara att dra dem inför domstol, men det är den sista utvägen.

Fakta

Enligt ett EU-direktiv, European Directive on Privacy and Electronic Communications, är det inte tillåtet att skicka e-post med direktreklam i Europa, utan att mottagaren har givit sitt medgivande.
I maj skrev de nordiska konsumentombudsmännen till EU-kommissionären för konsumentfrågor, John Dalli, för att påpeka problemet.

Därefter avgick Dalli. Gry Nergard som är konsumentombudsman i Norge förväntar sig att EU-kommissionen svarar på brevet i början av nästa år.

För att hantera annonsfrågan träffade Nergard företrädare för Facebook under förra veckan. Nästa steg är att Facebook får en skriftlig uppmaning att ändra sitt annonsbeteende.

En taleskvinna för Facebook avböjer kommentarer, men hänvisar till att det sociala nätverket för en pågående dialog med intressenter över hela Europa kring företagets produkter och tjänster.