Enligt analysföretaget IDC utvecklas marknaden för analysmjukvara mycket positivt, (se diagram). Under 2011 växte värdet för marknaden globalt med 14,1 procent. Fram till 2016 räknar IDC med att den genomsnittliga årliga tillväxten blir 9,8 procent.

Bland de faktorer som bidrar till den starka tillväxten nämner IDC mediehajpen kring big data, hantering av stora datamängder, och ny mjukvara för analys som inte baseras på relationsdatabaser.

Enligt IDC bidrar den ökade efterfrågan till att kompetensbristen inom dataanalys och beslutsstöd blir ett kännbart problem. De förutspår också att stora mjukvaruleverantörer som förvärvat mindre, specialiserade företag får anstränga sig för att få ihop sina sortiment.

Bland leverantörerna utmärker sig Oracle, SAP och IBM i nämnd ordning. Microsoft nosar dem i hälarna från en fjärdeplats.

Fakta

Globala marknadsandelar för BI-mjukvara 2011, baserat på försäljning:

Oracle 19,3 %

SAP 14,5 %

IBM 13,8 %

Microsoft 7,4 %

Sas Institute 7,1 %

Övriga 37,7 %