I början av oktober blev det klart att Samtrafiken sopade hem SLs jätteupphandling av ett nytt betalsystem för sms-biljetter i kollektivtrafiken. Samtrafiken är ett gemensamt utvecklingsbolag för landets kollektivtrafikföretag. Storstockholms Lokaltrafik, SL, är en av delägarna.

SL är redan i dag landets i särsklass största användare av betal-sms. Upphandlingen sågs därför som en nyckelaffär av flera aktörer på den starkt fragmenterade mobilbetalmarknaden.

Samtrafiken vann upphandlingen med mycket knapp marginal till tvåan Seamless. Enligt Seamless uppgifter skilde bara runt 300 000 kronor mellan anbuden.

Seamless kräver i ett överklagande till Förvaltningsdomstolen att hela upphandlingen görs om, alternativt att Samtrafikens bud diskvalificeras från upphandlingen.

Beslutet att överklaga kommer efter att Seamless låtit en juristbyrå genomföra en omfattande utredning av hur upphandlingen gick till.

Seamless anser att Samtrafiken fick fördelar i upphandlingen genom att de redan innan upphandlingen blev känd förde ingående diskussioner med SL om ett nytt betalsystem för sms-biljetter.

Samtrafiken kunde därför tidigare än konkurrenterna knyta till sig underleverantörer. När de andra deltagarna i ett senare skede skulle knyta upp egna nät av underleverantörer var flera redan ”paxade” av Samtrafiken, enligt den utredning som Seamless har bifogat till sitt överklagande.

Seamless pekar också på en ”allvarlig risk för jäv” i upphandlingen eftersom den konsult som hjälpte SL med upphandlingen, enligt Seamless utredning, också deltagit i arbetet med Samtrafikens vinnande anbud.

SL har tillbakavisat att samarbetet givit bolaget fördelar i upphandlingen.

– Vi är trygga med hur den här upphandlingen genomförts. Nu pågår en rättslig prövning och vi väljer att avvakta den, säger Jesper Pettersson, presstalesman på SL.

Fakta

  • Att köpa sms-biljetter har blivit allt mer populärt bland SL-resenärerna. Förra året köptes över elva miljoner sms-biljetter och antalet ökar ytterligare i år, enligt SL.
  • Sms-biljetterna har i dag gjort SL till landets i särklass största användare av så kallade betal-sms.
  • Det nya betalsystemet för sms-biljetter är planerat att tas i bruk i slutet av januari.