Från 1 januari i år kommer Säpo och Rikskriminalpolisen att få ta del av Försvarets Radioanstalts, FRAs, signalspaning.

Riksdagen har i dag röstat i frågan och gick på regeringens linje.

Säpo och Rikskriminalpolisen kommer nu att få beställa signalspaning från FRA.

De regler och förbehåll som gäller för andra myndigheter kommer att gälla även när polisen vill använda signalspaning från FRA. För att de ska få hämta in uppgifter gäller syften som att till exempel kartlägga terrorism eller annan brottslighet som "kan hota väsentliga nationella intressen".

Regeringen lämnade tidigare i år över förslaget om en förändring av FRA-lagen till riksdagen.

– Det är viktigt att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen kan få tillgång till information om utländska förhållanden som inhämtas genom signalspaning, sajustitieminister Beatrice Ask (M) i ett pressmeddelande då.