SJ ska koppla sitt boknings- och lagerhållningssystem till Amadeus distributionsplattform Total Rail. Det innebär att SJs resor kan kopplas samman med utländska tågbolag och flygbolag. Resorna ska finnas tillgängliga ute hos resebyråer via Amadeus Agent Track och tågföretagens egna webbplatser och butiker. 2014 är det tänkt att konsumenter ska kunna boka via de nya kanalerna.

– Det här gör att att vi står oss bra i konkurrensen på en avreglerad tågmarknad, säger SJs distributionschef Thomas Mann.

Som exempel nämner han att en utländsk resenär i framtiden ska kunna boka ett flyg till Arlanda och därefter kunna ta tåget till Norrköping eller Uppsala, utan att behöva hoppa mellan olika försäljningsplatser. Det omvända ska gälla när en svensk resenär vill ut i Europa.

SJ och övriga tågbolag som nu ansluter betalar Amadeus per transaktion. Ännu saknas några tågbolag i grannländerna, som norska NSB och danska DSB, men Thomas Mann tror att det kommer att ändras.

– På den avreglerade marknaden blir det viktigt att synas i allt fler kanaler och på fler platser.

Fakta

EU har uttryckt önskemål om att det fram till 2020 ska bli lättare att boka resor med tåg över nationsgränserna och med olika tågbolag, via en sajt. Tidigare har det hindrats av att tågbolagen ofta saknar avtal med varandra.