I dag finns 70 000 människor som är över 100 år gamla i världen. Om 30 år finns det en miljon hundraåringar. Tydligare kan det knappast bli vilka enorma utmaningar vården står inför.

I dagarna anordnades en konferens av The Economist i Uppsala. Temat var hur ny vetenskap ska nå in i vården. En av dem som deltog var Paul Grundy som är IBMs globalt ansvariga för förändringsarbetet i vården.

Han är övertygad om att de verktyg som finns nu kommer förändra vården i grunden. För att det verkligen ska vara hållbart på sikt bör man i första hand sikta in sig på primärvården, anser han.

– Det är viktigt att börja från grunden och grunden är primärvården och patientens tillit till sin läkare där.

Superdatorn Watson som IBM visat upp i bland annat frågesportprogrammet Jeopardy, där den briljerade, är en av byggstenarna.

– Watson skapades aldrig för Jeopardy. Den har alltid varit tänkt för sjukvården. Det är ett extremt kraftfullt kliniskt stöd som klarar att gå igenom runt 300 miljoner sidor data på dryga sekunden, både strukturerad och ostrukturerad, och presentera slutsatserna till läkaren eller patienten ute i vården, vid sjuksängen, säger Paul Grundy.

IBM har också tagit fram ett analysverktyg för vården som kallas Patient Care and Insights för att strukturera patienternas information. Genom att kunna analysera fakta från en stor mängd patienter blir det också möjligt att förutsäga hur olika patienter reagerar på olika behandlingar exempelvis.

När det nu finns verktyg för att sortera och analysera den data som finns förändras läkarens roll radikalt förklarar Paul Grundy. Han liknar vården vid medeltidens byggindustri där läkaren varit byggmästaren som gått till patienten och byggt en katedral.

– Men nu blir det som i alla andra industrier att vården får bygga enligt det data som finns – någon vet hur starkt stålet är och någon annan hur stark betongen är och så använder vi kunskapen och bygger ett hus, säger han.

– Det här skiftet är otroligt kraftfullt. Läkaren behöver inte längre vara en datalagringsenhet.

Förändringen drivs av tre faktorer enligt Paul Grundy – information, kostnad och moderna kommunikationsredskap.

För att komma framåt går det dock inte att driva förändringen som ett jätteprojekt som beslutas ovanifrån enligt Paul Grundy. Han pekar på hur sjukvården i Grand Junction i Colorado arbetat.

– Läkarna fick ta fram några områden där de skulle vilja se förbättringar. Vi har till exempel arbetat med diabetesvård – att undvika komplikationer där – och att försöka se till att astmasjuka inte behöver läggas in på sjukhus. Resultaten har varit fantastiskt bra – vi uppnådde 60 procent färre komplikationer för diabetes.

Han tar upp de paneldiskussioner som pågått under konferensen med representanter för vården och universiteten.

– Där märks en frustration. De vill så gärna ha en ultimat lösning som klarar alla problem på en gång. I stället är det bättre att identifiera vad som kan lösas just det här året genom att låta dem i vården tala om vad de tror kan lösas.

Fakta

  • IBM driver, med Paul Grundy i spetsen, initiativet Smarter Healthcare. Det handlar om att försöka dra nytta av nya tekniker för djupare analys av sjukdomsdata genom exempelvis IBMs superdator Watson. Watson är extra lämpad just för vården, i jämförelse med sina superdatorkusiner, eftersom den stöder så kallade ostrukturerade analyser. I dagsläget är uppemot fyra femtedelar av alla datamängder i vården ostrukturerade och går i normalfallet inte att använda för exempelvis beslutsstöd eller vid datorbaserade medicinska analyser.
  • För en dryg månad sedan lanserade IBM också analysverktyget Patient Care and Insights. Med det ska man kunna effektivisera vården genom att ta hänsyn till varje patients specifika sjukdomshistoria. Det ska också kunna användas för att skapa modeller som ska kunna förutsäga eventuella kommande hälsoproblem hos patienten.