I Sverige har Försvarsmaktens SAP-projekt Prio varit en långkörare med störningar längs vägen, kostnadsökningar och förseningar. Det senaste året har det varit reservdelshanteringen som dragits med stora problem – bland annat har Jas-plan tvingats stå kvar i hangarerna på grund av reservdelsbrist.

En förebild för det svenska projektet har varit ett liknande SAP-projekt i det norska försvaret. En tung del av det norska försvaret väljer nu bort SAP för just reservdelsförsörjning. Det är AIM Norway, som står för underhåll av den norska försvarsmaktens flygplan och helikoptrar, som i stället inför ett logistik- och lagerhållningssystem från Infor.

– Vi har sett att vi på det här sättet kunde få våra behov uppfyllda. Dessutom ser vi att det kulturellt finns en god koppling till leverantören, det är inte alltid enkelt att arbeta med en stor internationell leverantör. Självklart hör också priset till beslutet, säger Kim Thorup Pedersen, cfo på AIM Norway.

AIM Norway var tidigare en myndighet, men är sedan 2011 ett statsägt företag. Prislappen för det nu pågående Infor-projektet, där konsulbolagen Mazeppa och Midport står för leveransen, vill han inte avslöja, men säger att den är ”rimlig”.

– Vi har inga specialsystem eller något som kostar massor av pengar att utveckla. Det rör sig om en enkel implementering.

Han medger att problemen som har präglat det svenska projektet också har varit aktuella i Norge. Ett av dem är brist på reservdelar, en situation som har uppstått även i Norge.

– Den situationen känner vi igen, men det är orimligt att uteslutande skylla på systemet. Visst är det ett komplicerat system, men i vårt fall är det även ett marknadsproblem. Vi jobbar med flygplan som är 30 till 40 år gamla och det gör reservdelssituationen till en utmaning.

Arbetet som AIM Norway nu genomför betyder inte att övriga försvaret lämnar SAP.

– Försvaret som helhet kommer att fortsätta och och dessutom utvidga användningen av SAP, säger Kim Thorup Pedersen.

Den 3 juni ska projektet vara genomfört. Enligt Kim Thorup Pedersen har det norska försvaret – som är både kund till och ägare av företaget – inte haft några synpunkter på vilket system som valts.

– De var kanske lite överraskade över att vi inte valde SAP.

Fakta

Prio är försvarsmaktens projekt för att införa ett heltäckande it-stöd, baserat på tyska affärssystemet SAP. Så sent som i november i år rapporterades att projektets två sista delar, som egentligen skulle ha rullats ut 2014, blir försenat till 2015. Dessutom blir prislappen en halv miljard kronor högre än vad som väntades.

Välj det ämnesområde som passar dig bäst. Teckna en gratis prenumeration här.