Genom ett beslut som Post- och Telestyrelsen fattar idag tvingas Teliasonera att ge andra teleoperatörer på marknaden större chans att konkurrera. Bland annat behöver kunder inte längre ha ett fast telefonabonnemang hos Teliasonera för att få tillgång till adsl.

Dessutom ska de grossisttjänster för fasta telefonabonnemang som Teliasonera erbjuder regleras för att teleoperatören inte ska kunna utnyttja sin ledande ställning på marknaden mot andra teleoperatörer.

Telia har nu tre månader på sig att ta fram ett underlag för ett nytt standardavtal för de bolag som vill köpa abonnemang.

Teliasonera är mycket kritiskt mot PTS nya krav. Bolaget anser att de avtal som företaget har med konkurrenterna är marknadsmässiga.

- Vi är förvånade att myndigheterna inte har en tillit marknaden, säger Rune Nilsson, chef för Teliasoneras myndighetskontakter.

Och PTS nya regler som innebär att kunden inte behöver ha ett fast telefoniabonnemang viftas bort av telejätten. Enligt Rune Nilsson kommer kunderna i vilket fall att få betala för kopparmätet. Skillnaden mot förut är bara att avgiften kommer att hamna på räkningen hos den operatör som kunden har.

Han anser att PTS har mörkat för just det faktum att kostnaderna blir det samma för slutkunderna.