Varför blir smärtan kronisk?

Man tänker att det är väl bra som det är, det fungerar rätt OK trots allt och att gräset nog inte blir grönare bara för att man ändrar den där grejen. Man blir hemmablind.

Man är så stressad så man hinner inte förbättra läget. Det blir som att springa med cykeln på ryggen, man har inte tid att stanna för att hoppa upp på cykeln och börja trampa.

Det gamla talesättet att ”gräset inte är grönare” handlade om att vara försiktig när svårångrade beslut togs. För en del saker i livet går det inte att trycka ctrl-z för att backa tillbaka till utgångsläget före testet. Vi har den lyxen vid programmering att det är billigt att prova och billigt att ångra sig. Gör snabbt ett försök för att undersöka din idé om hur det kan göra lite mindre ont och för att se om gräset i den nya situationen är grönare. Ibland blir det radikalt bättre. Om inte så är det bara att rulla tillbaka.

En enkel lösning på hemmablindheten är att vara lyhörd för kommentarer och åsikter, till exempel när det kommer en ny person till teamet. Att komma utifrån med friska ögon, andra erfarenheter och ha ”rätt” att ställa urdumma frågor är ofta förlösande.

Slutligen. Vad gäller tredje anledningen till kronisk smärta har allt sin tid förstås, men se till att använda cykeln så fort som möjligt!

Att ha väsentligt kortare byggtid, att skippa alla distraherande oväsentligheter och att kunna förlita sig på sin svit av automatiska tester, gör att det gör mindre ont!

Nu tar jag familjen med mig och kollar in grönare gräs några veckor. God jul!

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Välj det ämnesområde som passar dig bäst. Teckna en gratis prenumeration här.