I ett blogginlägg nyligen ondgjorde sig Free Software Foundations chef Richard Stallman över Linuxdistributionen Ubuntu. Han vänder sig mot att Ubuntu innehåller ”övervakningskod” som skickar användarens sökningar efter lokala filer vidare till servrar som tillhör Canonical, företaget bakom Ubuntu.

Han liknar förfarandet vid hur övervakning av användare fungerar i Windows. Han påstår vidare att användarinformationen som skickas används för att visa annonser från Amazon. Att Canonical hävdar att Amazon inte får information om vem som sökt vad är ingen förmildrande omständighet, enligt Richard Stallman, eftersom Canonical själva samlar in information om användare.

Canonicals Jono Bacon, som arbetar med communityn kring Ubuntu, går till motattack i ett eget blogginlägg. Han hävdar att den funktionalitet som byggts kring sökningar i Ubuntu är avsedd att förbättra användarupplevelsen och att Canonical är noga med integritetsfrågor.

Han avfärdar Richard Stallmans resonemang som barnsliga och påpekar att han själv inte skulle uppmana till bojkott av produkter om han inte tycker att allt som dess tillverkare gör är rätt. Hans förslag är att samarbeta i stället för att ta strider.

Fakta

Free Software Foundation är en organisation som skapades av Richard Stallman 1985. Dess syfta är att främja fria program.

Välj det ämnesområde som passar dig bäst. Teckna en gratis prenumeration här.