– Det är fortfarande pengar som i stort är måltavlan. Sedan växer även den mobila världen och mer och mer information hanteras på de enheterna, vilket förstås gör att de blir en mer attraktiv måltavla, säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert på Symantec.

De har samlat in åsikter och omdömen från experter över världen och sammanställt en lista på fem hot som kommer att prägla 2013: cyberkonflikter mellan länder, ransomware (kidnappning av filer), skräpprogram i mobiler, hot i sociala medier, molnet och mobila enheter (se faktaruta).

– Molnet har det tjatats mycket om, men det händer fortfarande en hel del på området.

– Säkerheten är fortfarande i stor utsträckning kopplad till informationsspridningen, alltså i hur stor grad den lämnar företaget. Webbläsaren är den svagaste länken, där kan man lägga in ett mellanlager, säger Per Hellqvist.

En viktig sak att tänka på, enligt Per Hellqvist, är att även om du som individ inte upplever att du sitter på känslig information så kan någon i din närhet göra det. Alltså kan brottslingar se dig som ett delmål i jakten på attraktiv information. Via till exempel sociala medier kan en cyberbrottsling söka en första kontakt för att sedan jobba sig vidare inom företaget.

– För privatpersoner är det plånboken och kanske webbmejlen som är det attraktiva. När det gäller företag är det riktade attacker som är det stora problemet.

– Jag har hört om företag som blivit mejlade med trojaner flera gånger per dag, säger Per Hellqvist.

En punkt på listan sticker dock ut mot de andra, cyberkonflikterna.

– I ett upptrappningsläge är det naturligt att slå mot infrastrukturen. Många system är uppkopplade mot nätet vilket bidrar till sårbarheten.

Fakta

1. Cyberkonflikter mellan länder blir vanligare
Konflikter mellan länder, organisationer och individer fortsätter sin framfart i cybervärlden även under 2013 för att skada eller förstöra känslig information eller komma över pengar eller andra resurser hos deras mål och motståndare.

Symantec förutspår också fler attacker mot enskilda personer och organisationer med någon form av politisk anknytning, till exempel medlemskap i organisationer eller partier.

2. Ransomware blir mer avancerat
Ransomware är en form av skadlig kod som kidnappar filer och cirkulerar sedan lång tid tillbaka. Det handlar om programvara som krypterar viktiga dokument, så att användaren inte kan öppna dem. För att åter få tillgång till filerna måste man betala en lösensumma för att få en krypteringsnyckel. På senare tid har dessa angrepp blivit mer avancerade, en utveckling som spås fortsätta 2013. Förutom konsumenter riskerar också mindre företag att drabbas.

3. Madware ökar
Madware är en speciell form av oönskade program som riktar in sig på mobiltelefoner. De senaste nio månaderna har spridningen dubblats enligt Symantecsiffror, och ökningen spås fortsätta i takt med breddad användning av smarta mobiler.

4. Nya hot på sociala medier
Vi delar alltmer personliga uppgifter men använder också i högre utsträckning sociala nätverk för affärer, exempelvis för presenter eller gåvor. Hoten kan bestå i exempelvis falska gåvor eller försök att samla in adresser, e-postadresser och andra personliga uppgifter.

5. Molnet och mobilt
Även under 2013 kommer mobila plattformar och olika molntjänster att vara populära, för både användare och hackare.

Mobila enheter som inte hanteras av företaget rör sig in och ut ur företagsnätverken, och företagskänslig information som sparats på enheten kan därigenom sprida sig till olika molntjänster, något som ökar risken för riktade angrepp.