– För ett år sedan presenterade vi den digitala agendan, det här är en fördjupning för just statsförvaltningen. Den nya strategin ska ligga till grund för regeringens styrning, säger Anna-Karin Hatt.

Med den nya strategin har fokus åter hamnat tydligt på medborgartjänster även om det fortfarande finns delar som också syftar till effektiviseringar inne i förvaltningen.

I strategin lyfts tre mål fram, alla kopplade till specifika utvecklingsinsatser. Det första målet är en enklare vardag för medborgarna och för att uppnå det pekar man ut e-legitimationen som är tänkt att vara på plats i sommar. En visningstjänst där medborgarna kan se sina fullmakter och ett effektivare informationsförsröjning för ekonomiskt bistånd är två andra delar.

Mina meddelanden är ett exempel som Anna-Karin Hatt själv lyfter fram för att peka på att tjänsterna nu utgår från medborgarens behov och inte myndigheternas. Där kan den som vill få all sin myndighetsinformation till en och samma mejlbox.

– Där finns ett tydligt behov och vi har gett Skatteverket i uppdrag att ta fram den tjänsten.

Det andra målet är att skapa en öppnare förvaltning som ska stöda innovation och delaktighet. Öppna data är paradnumret inom det området.

– Det tror jag är nyckeln. Vi har en veritabel guldgruva av data av bra kvalitet och ofta med långa tidsserier och där finns stora möjligheter att få igång en spännande utveckling, säger Anna-Karin Hatt och pekar på att portalen öppendata.se just dragit igång.

Tredje målet är att statsförvaltningen ska höja kvaliteten och effektiviteten i den egna verksamheten. Bland annat handlar det om arbetet med e-beställningar som ska vara infört i staten under året som kommer.

– Där räknar vi med stora besparingar – 3,2 miljarder kronor på nio år, säger Anna-Karin Hatt.

Hon lyfter också fram att it-driften i sig måste effektiviseras.

– Den årliga kostnaden är i dag 15,5 miljarder och det måste gå att rationalisera.

Nu hoppas it-ministern på att få kommuner och landsting att också ställa sig bakom e-förvaltningsstrategin.

– Med den här strategin räcker vi ut en hand och hoppas på att de väljer att jobba i samma riktning för att bygga bort Krångelsverige, säger hon.

Anna-Karin Hatt lyfter också på ett antal goda exempel för dem som vill få inspiration och se vad som går att göra – Polisens närvaro på sociala medier, Malmö stads arbete med att nå ut via internet och sajten Trafiklab – ett initiativ för öppen trafikdata.

Fakta

Välj det ämnesområde som passar dig bäst. Teckna en gratis prenumeration här.