Den blivande webbspråksstandarden html5 är fryst och det ska inte ska läggas till några fler funktioner. Nästa steg i arbetet, som leds av World Wide Web Consortium, W3C, är att utveckla tester och samarbeta med leverantörer för att säkerställa att html5-stöd införs på ett bra sätt.

Förbättringar som kan dyka upp i html 5.1 är bättre hantering av video och formulär, snabbare sökningar och stavningskontroll. Bland planerna för Canvas 2D Level 2 finns att grafik ska visas bättre med hög upplösning.

Frågor som ännu inte fått någon lösning i html5 är bland annat att det saknas en standard-codec, ett slags drivrutin, för video.

Fakta

Html står för hypertext markup language. Det är språket som används för att skapa webbsidor. Html5 innefattar till stor del även programmeringsspråket Javascript.