De fyra stora operatörernas samarbete om mobilbetalningar i företaget 4T - som marknadsför sin tjänst under namnet Wywallet - har granskats av Konkurrensverket. Syftet var att ta reda på om samarbetet strider mot konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsanda avtal, eller förbudet mot missbruk av dominerande ställning.

Nu konstaterar Konkurrensverket att det inte finns tillräckliga skäl att ens utreda saken vidare, och ärendet läggs till handlingarna. Beslutet finns att läsa på Konkurrensverkets webbsida.