– I det sammanhanget så nämndes det att hot om svartlistning inom ramen för World Trade Organization hade framförts från den amerikanska regeringen till den svenska, säger han till Rapport.

Statssekreterare Dan Eliasson medger också för Rapport att USA haft ”synpunkter på effektiviteten i vårt system när det gäller upphovsrätt” och att det påpekats att det finns sanktionsmöjligheter i USA för de länder som inte följer sina internationella åtaganden.

Att just fildelarsajten Pirate Bay varit huvudmålet för den amerikanska kritiken står klart. Överåklagare Sven-Erik Alhem kallades upp till regeringskansliet under våren och han uppger att diskussionen inte bara handlade om fildelning i allmänhet utan även om hur handläggningen av just Pirate Bay gick, det var tydligt att det var det stora ärendet.

Den mäktiga upphovsrättsorgnisationen MPA skjuter också in sig på Pirate Bay i första hand, i ett brev till regeringen skriver ordföranden John Malcolm bland annat att de anmälningar til polisen i Stockholm och Göteborg som gjorts mot sajten 2004 och 2005 inte resulterat i något. Han hänvisar också till att amerikanska ambassaden skickat uppmaningar till den svenska regeringen om att agera.

Effektivare kamp
Den svenska regeringen vill också uppgradera kampen mot upphovsrättsbrott. Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten har under våren fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna att effektivisera kampen mot upphovsrättsbrott på internet och nyligen lämnat sina förslag.

Däremot nekar både statssekreterare Dan Eliasson och kammaråklagare Håkan Roswall till att regeringen skulle ha utövat påtryckningar för att få till stånd en aktion mot Pirate Bay.
– Det framhölls väldigt noga att jag absolut inte fick uppfatta den information som jag fick som någon sorts styrning om vad jag skulle göra eller inte göra, säger Håkan Roswall till Rapport.

Brevväxling mellan MPA och Dan Eliasson finns här.

Fakta

  • 22 mars: John Malcom på lobbyorganisationen MPA skriver till Thomas Bodströms närmaste man, statssekreterare Dan Eliasson på justitiedepartementet. Malcom hänvisar till sina ”ingående diskussioner” tidigare med Eliasson om Pirate Bay. ”Som ni säkert vet har den amerikanska ambassaden enträget bett Sveriges regeringen att agera mot Piratbay”. Han ber Eliasson utöva sitt inflytande för ett ingripande mot Pirate Bay.

  • 2 mars: Regeringen fattar beslut om att prioritera fildelningsbrott.
  • Under våren: Statssekreterare Dan Eliasson kallar till sig överåklagare Sven-Erik Alhem. Han är angelägen att veta hur det går med utredningen mot Pirate Bay. Alhem kontaktar därefter riksåklagaren Fredrik Wersäll och säger att det är angeläget att Pirate Bay-åklagaren Håkan Roswall inte tas i anspråk för andra utredningar.

  • 7 april: Håkan Roswall kallas till ett möte med två höga tjänstemän nära Dan Eliasson på justitiedepartementet. De berättar för Roswall att hot om handelssanktioner mot Sverige framförts av den amerikanska regeringen. Tjänstemännen är samtidigt noga med att framhålla att Roswall inte skulle uppfatta mötet som ett försök att styra hans arbete med Pirate Bay-utredningen.
  • * 10 april: Dan Eliasson skickar ett svar till John Malcom på MPA. "Myndigheterna måste vidta lämpliga åtgärder och rapportera till regeringen senast den 15 juni 2006. Detta är en så kort tidsfrist att det innebär en stark signal om att regeringen förväntar sig omedelbara resultat.”
  • 31 maj: Polisen genomför tillslaget mot Pirate Bay.