2011 blev det klart att Icann, organisationen som ansvarar för stora delar av nätets infrastruktur, öppnar för möjligheten att låta vem som helst, som har resurserna, ansöka om att registrera en ny toppdomän. Under förra året öppnade ansökningarna och Icann fick totalt in nästan 2000 ansökningar. Uppdraget att undersöka den tekniska kompetensen hos organisationerna som ansökt om nya toppdomäner har tilldelats Stiftelsen för internetinfrastruktur, Punkt SE, som ansvarar för den svenska nationella toppdomänen .se.

– Vi ska verifiera att de som ansökt om att ansvara för en ny toppdomän också har de tekniska förutsättningarna som krävs för att driva en toppdomän. Det blir resurskrävande, säger Maria Ekelund, kommunikationschef på Punkt SE.

Punkt Se ska utgå från de krav som Icann ställer i sin guide till de som ansöker om nya toppdomäner. Det som omfattas är bland annat dns-infrastruktur, dnssec, system för att registrera domäner och whois-funktioner, alltså att det ska gå att se vem som äger en viss domän eller kontrollera om en domän är ledig.

Exakt hur kontrollerna ska utformas och genomföras är inte bestämt ännu. Tanken är att det ska utformas tillsammans med Icann, sedan ska de första testerna genomföras under våren.

– Att Icann ger oss uppdraget är ett kvitto på att det vi gör fungerar bra, att vi är en toppdomänadministratör som står för kvalitet och ligger i teknisk framkant.