Det menar Hans Bornsjö, vd på säkerhetskonsultföretaget Gothia Protection Group i Göteborg. Företaget anlitades av filmindustrins intresseorganisation MPA för att kartlägga fildelarsajten Pirate Bay.

Gothia Protections undersökning fanns med i underlaget till MPA:s polisanmälan mot Pirate Bay.

MPA hävdar i en rapport från i höstas att Sverige utvecklats till en stormakt när det gäller fildelning via Direct Connect. Sverige är, trots sin litenhet, det land med i särklass flest Direct Connect-hubbar - drygt 1300 stycken enligt en trafikmätning som MPA lät göra i höstas.

Finland hade vid samma mätning runt 1100 fildelarhubbar, medan USA, Storbritannien, Italien och Holland bara hade mellan 400 och 600 hubbar var.

Enligt undersökningen låg svenskarna vid mättillfället i topp även när det gällde antalet anslutna Direct Connect-användare - cirka 180 000 personer följt av Finland med drygt 80 000 anslutna användare.

Hans Bornsjö på Gothia Protection Group pekar på flera olika förklaringar till den svenska tätplaceringen i undersökningen.
- Först och främst handlar det om den höga bredbandspenetrationen och att vi har en infrastruktur som skapar förutsättningar för fildelning, säger han.

Hans Bornsjö menar också att svenskarna rent allmänt har en väldigt liberal inställning när det gäller informationstillgänglighet. Vi är exempelvis präglade av att ha en offentlighetslagstiftning som i princip gör all myndighetsinformation offentligt tillgänglig.

Den inställningen har i takt med fildelningssystemens tillväxt successivt glidit över till att gälla även upphovsrättsskyddat material som exempelvis filmer och musik, menar Hans Bornsjö.

- Dessutom har de rättsvårdande myndigheterna i Sverige hittills inte haft samma fokus på att ingripa mot illegal fildelning som i många andra länder. Men det har det ju börjat bli ändring på nu, säger han.

Men Direct Connect är bara ett av många fildelningssystem som används i dag. Tittar man på alla typer av fildelning sammantaget så ligger svenskarna definitivt inte i topp, menar Olle Findahl, forskare på World Internet Institute vid Uppsala universitet.

Han ingår i det forskarteam som arbetar inom Music Lessons, ett EU-finansierat forskningsprojektet om fildelning och musiknedladdning. Här genomförde forskarna nyligen en stor enkätundersökning som visade att åtta procent av befolkningen i Sverige ägnat sig åt fildelning under det senaste året.

Det kan jämföras med USA där 25 procent av de tillfrågade sade sig hålla på med fildelning.

Sverige kommer först på sjätte plats på fildelartopplistan.
– Fildelningen i Sverige ligger på ungefär samma nivå som Tyskland, Storbritannien och en rad andra europeiska länder, säger Olle Findahl.

Fakta

  • Bittorrent: Pirate Bay använder Bittorrent-tekniken i sin sajt. Den går ut på att ingen film eller musikfil lagras i sin helhet i någon av de anslutna datorerna. Filerna hämtas i bitar, lagrade i flera olika datorer och sammanfogas först i samband med att filen laddas ner.
  • Direct Connect: Alla som är anslutna till samma hubb kan ladda ner exempelvis filmer och musik från varandras datorer.