Ekonomistyrningsverket, ESV, föreslog i höstas att alla myndigheter skulle använda elektroniska fakturor.

Enligt ESVs beräkningar kan det spara fyra miljarder kronor för svenska staten under en femårsperiod. Nu går regeringen på ESVs linje och har i sin nya strategi för en elektronisk förvaltning beslutat att e-fakturering ska bli obligatoriskt på alla statliga myndigheter från den 1 juli 2009.

– Det finns ju ett starkt ekonomiskt incitament i det här och det gör ju att vi gärna vill lyfta fram det för att påvisa att det lönar sig att satsa på e-förvaltning, säger Sven-Erik Österberg, kommun- och finansmarknadsminister med ansvar för förvaltningsfrågor.

Eva Wern som är projektledare för e-faktura på ESV är mycket nöjd med regeringens beslut och är glad att det kom under tiden för upphandlingen av en infrastruktur för e-fakturor. Den ska bland annat göra att leverantörerna kan skicka olika format och myndigheterna kan ta emot ett format.

– Vi är väldigt glada. Nu vet leverantörerna också vad som gäller, säger hon.

Det finns också andra mål som ska vara klara före en viss tid i strategin. Exempelvis står det att man ska ha uppnått en effektivare informationshantering till 2010.

Men hur mäter man det?
– Det visar väl snarast att det här är något vi följer upp fortlöpande, att regeringen menar allvar. Jag tycker man ska se strategin som ett slags avspark där vi klart visar att det här är en prioriterad fråga för myndigheterna. säger Sven-Erik Österberg.

Men samtidigt vill han betona att det är viktigt att inte bara tala om de interna processerna på myndigheterna utan också hålla kvar fokus på vem man är till för.

– De interna processerna kan vi vara ganska nöjda med, däremot har vi varit lite fegare när det gäller de publika tjänsterna. Det handlar också om att medborgarna ska få en ökad tillgänglighet via internet, säger han.

I strategin talas det om att en medborgare ska kunna hamna rätt bland myndigheterna genom en enda kontakt på internet. Ska alla myndigheter ha en gemensam portal?
– Ja, exakt hur det blir vet jag inte. Men tanken är att medborgare ska kunna ha en ingång där det ska gå att få hjälp utan att själv behöva bry sig om vad som händer bakom kulisserna, säger Sven-Erik Österberg.

Som förebild nämner han det så kallade Visamprojektet där ett antal myndigheter samarbetade och gav gemensam service. Bland annat hade man gemensamma kontor som medborgarna kunde vända sig till.

– Det här borde kunna fungera på ett liknande sätt men ha en ingång på internet i stället för en fysisk plats, säger han.