Arbetet med en ny organisation som ska samordna de europeiska polismyndigheternas arbete mot it-brott har varit igång sedan i våras. EC3, eller European Cybercrime Center, är en ny avdelning hos Europol i Haag och när centret nu öppnar officiellt finns drygt 30 anställda på plats. Så sent som för två månader sedan fanns ingen budget klar för centret.

Nu meddelas att 7 miljoner Euro ska tas ur Europols budget för att driva centret under 2013. Hur budgeten ska ordnas kommande år är inte klart utan något som fortfarande diskuteras bland EUs-medlemsstater. EC3s chef Troels Oerting har tidigare berättat för CS att han ser 2013 som ett startår och att centrets verksamhet ska vara i full gång 2014.

Fokus för EC3s verksamheten ska vara den organiserade brottslighetens verksamhet med bedrägeri på nätet, attacker på viktig infrastruktur inom unionen och att stoppa spridning av barnporr.

– Det är dags att lyfta den här frågan dit den hör hemma – till EU-nivån. Det går inte att försöka hantera de här brotten i varje land separat, säger EU-kommissionär Cecilia Malmström som är en av dem som drivit att ett center ska komma till stånd.

Också Troels Oerting lyfter fram vikten av att få en överblick på hur it-brottsligheten ser ut inom unionen och ett av EC3s första uppdrag är att skapa en funktion som har koll på vilka de största hoten i Europa är just nu och för att dela information mellan polisorganisationer i olika länder.

Vid sidan av att samordna polisverksamhet mellan olika länder så ska centret också arbeta med utbildning och forskning inom it-säkerhet. Tanken är också att samarbeten ska etableras mellan EC3 och företag för att stärka skyddet mot it-relaterad brottslighet. Dessutom byggs ett labb där EU-ländernas polismyndigheter kan få tillgång till den senaste tekniken för it-forensic. Något som enligt Troels Oerting annars kan vara för dyrt för de enskilda staterna att investera i.